INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Tekturowe pudełko


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


OROFLOCINA, 500 mg, tabletki powlekane

Levofloxacinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka zawiera 500 mg lewofloksacyny w postaci półwodnej.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


1 tabletka powlekana Kod EAN: 5909990789245

5 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990789252

7 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990789269


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne. Nie rozkruszać ani nie żuć.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


JELFA SA

ul. Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra

Polska


12. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIA DO OBROTU)


Pozwolenie Nr: 16989


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


OROFLOCINA 500 mgMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


OROFLOCINA, 500 mg, tabletki powlekane

Levofloxacinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


JELFA SA


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE