ULOTKA DLAPACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Mexan 7,5 mg, tabletki

Mexan 15 mg, tabletki

(Meloxicamum)Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby można ją było przeczytać ponownie.

 • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

 • Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

 • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Mexan i w jakim celu się go stosuje

 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mexan

 3. Jak stosować lek Mexan

 4. Możliwe działania niepożądane

 5. Jak przechowywać lek Mexan

 6. Inne informacje


 1. CO TO JEST LEK MEXAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Meloksykam należy do grupy leków niesteroidowych przeciwzapalnych (NLPZ), które są stosowane w celu zmniejszenia obrzęku, zaczerwienienia i uczucia gorąca (stanu zapalnego) oraz bólu stawów i mięśni. Mexan stosuje się w krótkotrwałym (ostrym) leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów oraz w długotrwałym (przewlekłym) leczeniu chorób stawów takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i kręgosłupa, znane jako zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. 1. INFORMACJE WAŻN PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MEXAN


Nie należy stosować leku Mexan oraz należy poinformować lekarza:


W razie wątpliwości związanych z wymienionymi problemami należy zwrócić się do lekarza.


Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mexan i poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku:


Przyjmowanie takich leków jak meloksykam może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko zwiększa się wraz z wielkością dawki i okresem przyjmowania leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani czasu przyjmowania leku. Pacjenci z zaburzeniami czynności serca, po przebytym udarze lub szczególnie narażeni na te choroby (na przykład pacjenci, u których występuje wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu lub palący tytoń), powinni poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Stosowanie innych leków

Należy lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, tych, które wydawane są bez recepty.>


Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych wydawanych bez recepty, których nie powinno się stosować jednocześnie z meloksykamem:


W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem jakiegokolwiek z wymienionych leków, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o stosowaniu innych leków, także tych które wydawane są bez recepty.


Stosowanie leku Mexan z jedzeniem i piciem.

Tabletki należy zażywać podczas jedzenia, popijając wodą lub innym płynem.


Ciąża i karmienie piersią


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W przypadku przyjmowania leku Mexan w czasie ciąży, w przypadku planowanej ciąży lub w okresie karmienia piersią, należy NIEZWŁOCZNIE o tym fakcie poinformować lekarza.

Leku Mexan nie NALEŻY stosowaĆ u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn zanim pacjent pozna wpływ leku Mexan na samopoczucie. Mexan może powodować uczucie oszołomienia, zawroty głowy, senność, niewyraźne widzenie. Jeśli wystąpią wymienione działanie niepożądane, NIE NALEŻY prowadzić pojazdów mechanicznych, ani obsługiwać urządzeń.


Ważne informacje o innych substancjach zawartych w leku Mexan.

Lek Mexan zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 1. JAK STOSOWAĆ LEK MEXAN


Lek należy przyjmować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

W zależności od rodzaju choroby, zwykle stosowana dawka to 7,5 mg lub 15 mg na dobę. W celu zmniejszenia ryzyka działań niepożądanych lekarz zastosuje najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres.

Jeśli istnieje potrzeba zażycia dwóch tabletek, należy przyjąć je razem jednocześnie jako pojedynczą dawkę.

Tabletka 15 mg może zostać podzielona na dwie równe części, aby osiągnąć zalecaną dawkę 7,5 mg.

Mexan jest lekiem przeznaczonym do stosowania doustnego. Należy przyjmować go w czasie posiłku popijając wodą lub innym płynem.


Ostre stany choroby zwyrodnieniowej stawów:

Zazwyczaj stosowana dawka to 7,5 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 15 mg na dobę, jeżeli będzie to konieczne.


Reumatoidalne zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa:

Zazwyczaj stosowana dawka to 15 mg na dobę. Lekarz może zmniejszyć dawkę do 7,5 mg na dobę


Pacjenci w podeszłym wieku i ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych:

Zalecana dawka dla pacjentów w podeszłym wieku z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa to 7,5 mg na dobę


Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek:

Maksymalna zalecana dawka dla pacjentów dializowanych z ciężką niewydolnością nerek wynosi 7,5 mg na dobę. Mexan nie jest zalecany u pacjentów niedializowanych z ciężką niewydolnością nerek


Dzieci:

NIE należy stosować leku Mexan u dzieci poniżej 15 lat.


Nie należy stosować większej niż zalecana maksymalna dawka wynosząca 15 mg na dobę. Jeśli po kilku dniach nie nastąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mexan

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym lub niezwłocznie poinformować lekarza, lub farmaceutę. Należy zabrać ze sobą niniejsza ulotkę oraz pozostałe tabletki, aby personel medyczny mógł stwierdzić dokładnie jaki lek zażyto.


Pominięcie zażycia dawki leku Mexan

W przypadku pominięcia dawki leku Mexan, należy zażyć zaleconą dawkę tak szybko, jak to możliwe, chyba że zbliża się pora zażycia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Mexan

Nie należy przerywać stosowania Mexanu bez porozumienia z lekarzem. 1. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Mexan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Poniżej przedstawiono najpoważniejsze działanie niepożądane, ale występują one rzadko. Jeśli pacjent stwierdzi się wystąpienie któregokolwiek z nich, należy przerwać zażywanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem; dotyczy to w szczególności pacjentów w podeszłym wieku:


W przypadku podejrzenia występowania poniższych działań niepożądanych lub objawów należy PRZERWAĆ stosowanie leku i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem:


Niektóre z objawów mogą nie być oczywiste, jednak lekarz powinien być o nich poinformowany.


Często występujące działania niepożądane u mniej niż u 1 na 10 osób:


Niezbyt często występujące działania niepożądane u mniej niż u 1 na 100 osób:


Rzadko występujące działania niepożądane u mniej niż u 1 na 1000 osób:


Przyjmowanie leków takich jak Mexan może nieznacznie zwiększyć ryzyko ataku serca (zawał mięśnia sercowego) lub udaru.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


 1. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MEXAN


Tabletki nie powinny być przyjmowane po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Data ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.

Mexan nie wymaga specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek nie może zostać usunięty z wodą bieżącą, ani z odpadami domowymi. Należy zapytać się farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 1. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Mexan


- Substancją czynną jest meloksykam


- Substancje pomocnicze:

sodu cytrynian bezwodny,

laktoza jednowodna,

celuloza mikrokrystaliczna,

krospowidon,

krzemionka koloidalna bezwodna

magnezu stearynian

Jak wygląda lek Mexan i co zawiera opakowanie


Mexan 7,5 mg

Tabletki jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, o skośnie ściętych krawędziach, z wytłoczoną literą B i liczbą 18 na jednej stronie, a gładkie po drugiej stronie.


Mexan 15 mg

Tabletki jasnożółte, okrągłe, obustronnie wypukłe, o skośnie ściętych krawędziach, z wytłoczoną literą B i liczbą 19 po każdej stronie rowka dzielącego na jednej stronie tabletki, a gładkie po drugiej stronie tabletki.


Wielkości opakowań:

Blister PVC/PVDC/Aluminium w opakowaniach zawierających 10, 20 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny

Medi-Lek Sp. z o. o.

ul. Lucerny 108 lok. 305

04-687 Warszawa, Polska


Wytwórca


Niche Generics Ltd.

1, The Cam Centre

Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire

SG4 0TW

Wielka Brytania


Niche Generics Ltd.

Unit 5

151 Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irlandia


Pharmathen Farmakeftiki S.A.

Dervenakion 6, 15351 Pallini Attiki

Grecja

Quality Burnley Ltd.

Talbot Street, Breircliffe

Burnley, BB10 2JY

Wielka Brytania


ratiopharm bv

Ronde Tocht 11

1507 CC Zaandam

Holandia


GEDEON RICHTER ROMIANIA S.A.

99-105 CUZA VODA STR., TG-MURES

JUD. MURES (postal code: 547367)

Rumunia


Data zatwierdzenia ulotki 2010-06-15

{MM/RRRR}.