INFORMACJE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mexan 7,5 mg tabletki

(Meloxicamum) 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka zawiera 7,5 mg meloksykamu 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę. 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka

10 tabletek.

Kod EAN:

5

9

0

9

9

9

0

7

9

0

5

0

020 tabletek. 5909990790517

Kod EAN:

5

9

0

9

9

9

0

7

9

0

5

1

7

 1. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Do stosowania doustnego.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki. 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 1. INNE SPECJALNE OSTRZEŻENIE, JEŚLI KONIECZNE

 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHĄDZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Medi-Lek Sp. z o. o.

ul. Lucerny 108 lok. 305

04-687 Warszawa, Polska 1. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


16937 1. NUMER SERII


Nr serii: 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę. 1. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA W JĘZYKU BRAILLE


Mexan 7,5 mg tabletki17. INNE INFORMACJE
3