INFORMACJE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe


 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Escitasan, 10 mg, tabletki powlekane

(Escitalopramum)


 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (Escitalopramum) w postaci szczawianu.


 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane

10 tabletek powlekanych

14 tabletek powlekanych

28 tabletek powlekanych

30 tabletek powlekanych

50 tabletek powlekanych

56 tabletek powlekanych

60 tabletek powlekanych

98 tabletek powlekanych

100 tabletek powlekanych

200 tabletek powlekanych


 1. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Do stosowania doustnego.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki.


 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


 1. INNE SPECJALNE OSTRZEŻENIE, JEŚLI KONIECZNE 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHĄDZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Austria


 1. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr:


 1. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę.


 1. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA W JĘZYKU BRAILLE


Escitasan 10 mg17. INNE INFORMACJEKod EAN

10 tabl.:

5909990790241Kod EAN 14 tabl.

5909990790258Kod EAN 28 tabl:

5909990790265Kod EAN 30 tabl:

5909990790272Kod EAN 50 tabl:

5909990790289Kod EAN 56 tabl:

5909990790296Kod EAN 60 tabl:

5909990790302Kod EAN 98 tabl:

5909990790333Kod EAN 100 tabl:

5909990790340Kod EAN 200 tabl:

5909990790357
3