MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

Blister PVC/PVDC/Aluminium


  1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA


Escitasan, 10 mg, tabletki powlekane

Escitalopramum


  1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.

Austria


  1. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


  1. NUMER SERII


Lot:


5. INNE