INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Donecleus, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg donepezylu chlorowodorku.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę. Dalsze informacje – patrz załączona ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych KOD EAN: 5909990807284

30 tabletek powlekanych KOD EAN: 5909990807291

56 tabletek powlekanych KOD EAN: 5909990807307

60 tabletek powlekanych KOD EAN: 5909990807321


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Nucleus ehf., Box 55, Naustanesi, 116 Reykjavík, Islandia12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17052


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Doneclus 10 mg


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Donecleus, 10 mg, tabletki powlekane


Donepezili hydrochloridum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Nucleus ehf., Box 55, Naustanesi, 116 Reykjavík, Islandia (logo)3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE

3