INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


TEKTUROWE PUDEŁKO ZAWIERAJĄCE 30 LUB 36 WORKÓW PO 250 ml1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Glukoza 10%

Injectio Glucosi 10% Baxter, roztwór do infuzji

Glukoza


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Skład na 250 ml

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej) 25g


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Woda do wstrzykiwań


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Osmolarność 555 mOsm/l (w przybliżeniu)

pH: 3,5 – 6,5


30 x 250 ml

36 x 250 ml


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie podawać jednocześnie z krwią przez ten sam zestaw do infuzji.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa
12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16869


13. NUMER SERII

Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nie dotyczy


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


TEKTUROWE PUDEŁKO ZAWIERAJĄCE 20 WORKÓW LUB 24 WORKI

PO 500 ml1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Glukoza 10%

Injectio Glucosi 10% Baxter, roztwór do infuzji

Glukoza


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Skład na 500 ml

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej) 50g


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Woda do wstrzykiwań


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Osmolarność 555 mOsm/l (w przybliżeniu)


pH: 3,5 – 6,5


20 x 500 ml

24 x 500 ml


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie podawać jednocześnie z krwią przez ten sam zestaw do infuzji.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16869


13. NUMER SERII

Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nie dotyczy


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


TEKTUROWE PUDEŁKO ZAWIERAJĄCE 10 LUB 12 WORKÓW PO 1000 ml1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Glukoza 10%

Injectio Glucosi 10% Baxter, roztwór do infuzji

Glukoza


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Skład na 1000 ml

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej) 100g


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Woda do wstrzykiwań


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Osmolarność 555 mOsm/l (w przybliżeniu)


pH: 3,5 – 6,5


10 x 1000 ml

12 x 1000 ml


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie podawać jednocześnie z krwią przez ten sam zestaw do infuzji.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16869


13. NUMER SERII

Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nie dotyczy


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


WOREK 250 ml1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Glukoza 10%

Injectio Glucosi 10% Baxter, roztwór do infuzji

Glukoza


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład na 250 ml

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej) 25g


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Woda do wstrzykiwań


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Osmolarność 555 mOsm/l (w przybliżeniu)

pH: 3,5 – 6,5

250 ml

Hipertoniczny


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie wyjmować z opakowania zewnętrznego do chwili użycia.

Nie stosować, jeśli roztwór nie jest przezroczysty, zawiera widoczne cząstki i opakowanie jest uszkodzone.

Nie podawać jednocześnie z krwią przez ten sam zestaw do infuzji.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.


8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa


Wytwórca:

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegüé

22666 Sabiñanigo (Huesca)

Hiszpania


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16869


13. NUMER SERII

Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nie dotyczyKod EAN: 5909990784646


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


WOREK 500 ml1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Glukoza 10%

Injectio Glucosi 10% Baxter, roztwór do infuzji

Glukoza


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład na 500 ml

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej) 50g


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Woda do wstrzykiwań


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Osmolarność 555 mOsm/l (w przybliżeniu)


pH: 3,5 – 6,5

500 ml

Hipertoniczny


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie wyjmować z opakowania zewnętrznego do chwili użycia.

Nie stosować, jeśli roztwór nie jest przezroczysty, zawiera widoczne cząstki i opakowanie jest uszkodzone.

Nie podawać jednocześnie z krwią przez ten sam zestaw do infuzji.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa


Wytwórca:

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegüé

22666 Sabiñanigo (Huesca)

Hiszpania


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16869


13. NUMER SERII

Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nie dotyczy


Kod EAN: 5909990784660


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


WOREK 1000 ml1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Glukoza 10%

Injectio Glucosi 10% Baxter, roztwór do infuzji

Glukoza


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład na 1000 ml

Glukoza (w postaci glukozy jednowodnej) 100g


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Woda do wstrzykiwań


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Osmolarność 555 mOsm/l (w przybliżeniu)


pH: 3,5 – 6,5

1000 ml

Hipertoniczny


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie dożylne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie wyjmować z opakowania zewnętrznego do chwili użycia.

Nie stosować, jeśli roztwór nie jest przezroczysty, zawiera widoczne cząstki i opakowanie jest uszkodzone.

Nie podawać jednocześnie z krwią przez ten sam zestaw do infuzji.

Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa


Wytwórca:

Bieffe Medital S.A.

Ctra de Biescas, Senegüé

22666 Sabiñanigo (Huesca)

Hiszpania12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1686913. NUMER SERII

Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Nie dotyczy.Kod EAN: 5909990784684

12