INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zolmiles, 2,5 mg, tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

Zolmitriptanum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg zolmitryptanu.3. WYKAZ SUBTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera aspartam (E951), w celu uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Kod EAN 5909990791828


3 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Kod EAN 5909990791835


6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod EAN 5909990791842


12 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod EAN 59099907918595. SPOSÓB I DROGA PODAWANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.


Sposób użycia

1. Blister należy otworzyć poprzez usunięcie folii. Nie należy wyciskać tabletki przez folię.

2. Tabletkę należy umieścić na języku, gdzie ulegnie ona rozpuszczeniu i połknąć ze śliną.

Nie ma potrzeby popijania tabletki wodą w celu jej połknięcia.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður

Islandia12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr 1695213. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zolmiles, 2,5 mg
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zolmiles, 5 mg, tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

Zolmitriptanum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg zolmitryptanu.3. WYKAZ SUBTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera aspartam (E951), w celu uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Kod EAN 5909990791965


3 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Kod EAN 5909990791972


6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod EAN 5909990791989


12 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej Kod EAN 59099907919965. SPOSÓB I DROGA PODAWANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.


Sposób użycia

1. Blister należy otworzyć poprzez usunięcie folii. Nie należy wyciskać tabletki przez folię.

2. Tabletkę należy umieścić na języku, gdzie ulegnie ona rozpuszczeniu i połknąć ze śliną.

Nie ma potrzeby popijania tabletki wodą w celu jej połknięcia.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður

Islandia12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr 1695313. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zolmiles, 5 mg