INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tazoratio, 2 g + 0,25 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji


Piperacillinum + Tazabactamum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 fiolka zawiera 2 g piperacyliny w postaci soli sodowej piperacyliny i 0,25 g tazobaktamu w postaci tazobaktamu sodowego.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Produkt zawiera sód.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania rozwtoru do wstrzykiwań lub infuzji.


1 × 1 fiolka proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

EAN: 5909990790142

5 × 1 fiolka proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

EAN: 5909990790159

10 × 1 fiolka proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

EAN: 5909990790166

12 × 1 fiolka proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

EAN: 59099907901735. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Stosować dożylnie po rozcieńczeniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Do jednorazowego użycia. Niezużytą zawartość należy wyrzucić.

Produktu leczniczego nie należy mieszać ani równocześnie podawć z innymi aminoglikozydami. Nie rozpuszczać ani nie rozcieńczać z mleczanowym roztworem Ringera (roztwór Hartmanna).

Dalsze informacje – patrz ulotka, punkt dotyczący podawania.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:

Warunki przechowywania oraz okres trwałości produktu podczas użycia rozpuszczonego produktu – patrz ulotka.


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UZUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Niemcy


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 16932


13. NUMER SERII


Numer serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEMMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Fiolka


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tazoratio, 2 g + 0,25 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji


Piperacillinum + Tazabactamum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Jedna fiolka zawiera 2 g piperacyliny w postaci soli sodowej piperacyliny i 0,25 g tazobaktamu w postaci tazobaktamu sodowego.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Produkt zawiera sód.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

1 × 1 fiolka z 2,35 g proszku


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Stosować dożylnie po rozcieńczeniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Produktu leczniczego nie należy mieszać ani równocześnie podawć z innymi aminoglikozydami. Nie rozpuszczać ani nie rozcieńczać z mleczanowym roztworem Ringera (roztwór Hartmanna).


8. Termin ważności


EXP:


9. Warunki przechowywania


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ratiopharm GmbH


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 16932


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę


15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM