DANE DO WYDRUKOWANIA NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM


PUDEŁKO (NA BLISTRY)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Diagen, 30 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

(Gliclazidum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera jednowodną laktozę. Dokładniejsze informacje znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


10 tabletek kod EAN 5909990795031


14 tabletek kod EAN 5909990795048


20 tabletek kod EAN 5909990795055


28 tabletek kod EAN 5909990795062


30 tabletek kod EAN 5909990795079


56 tabletek kod EAN 5909990795086


60 tabletek kod EAN 5909990795093


84 tabletek kod EAN 5909990795109


90 tabletek kod EAN 5909990795123


100 tabletek kod EAN 5909990795130


120 tabletek kod EAN 5909990795147


180 tabletek kod EAN 59099907951545. SPOSÓB I DROGA(I) PODAWANIA


Tabletki połykać w całości, nie żuć ani nie rozgryzać.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Do stosowania doustnego.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEWYKORZYSTANEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Generics [UK] Limited

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Wielka Brytania


12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17050


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. OGÓLNA KLASYFIKACJA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA STOSOWANIA16. INFORMACJA W JĘZYKU BRAILLE’A


Diagen 30mgMINIMUM DANYCH DO WYDRUKOWANIA NA BLISTRACH LUB PASKACH


(BLISTER)1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO


Diagen

30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

(Gliclazidum)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO POSIADAJĄCEGO POZWOLENIE NA DOPUSZCZNIE DO OBROTU


Generics [UK] Limited


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE


DANE DO WYDRUKOWANIA NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM


PUDEŁKO (POJEMNIK NA TABLETKI)1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO


Diagen

30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

(Gliklazidum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera jednowodną laktozę. Dokładniejsze informacje znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


90 tabletek kod EAN 5909990795161


120 tabletek kod EAN 5909990795178


180 tabletek kod EAN 59099907951855. SPOSÓB I DROGA(I) PODAWANIA


Tabletki połykać w całości, nie żuć ani nie rozgryzać.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Do stosowania doustnego.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Wielka Brytania


12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17050


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA W JĘZYKU BRAILLE’A


Diagen 30mg


DANE DO WYDRUKOWANIA NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM


POJEMNIK NA TABLETKI1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO


Diagen

30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

(Gliklazidum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera jednowodną laktozę. Dokładniejsze informacje znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


90 tabletek

120 tabletek

180 tabletek5. SPOSÓB I DROGA(I) PODAWANIA


Tabletki połykać w całości, nie żuć ani nie rozgryzać.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Do stosowania doustnego.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

Wielka Brytania


12. NUMER SERII


Nr serii: