INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

(pudełko tekturowe)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


IBALGIN FAST

400 mg tabletki powlekane

(Ibuprofenum)2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu w postaci 684 mg ibuprofenu z lizyną.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


6 tabletek powlekanych kod EAN: 5909990783243

12 tabletek powlekanych kod EAN: 59099907832505. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Niezużyty lek należy zwrócić do apteki.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1679413. NUMER SERII


Numer serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


ból głowy, migrena, ból zębów, ból menstruacyjny


Ibalgin Fast zawiera ibuprofen z lizyną, który jest znacznie szybciej wchłaniany do krwiobiegu i dlatego szybciej dociera do źródła bólu niż konwencjonalny ibuprofen 400 mg.


Ibalgin Fast bardzo szybko i skutecznie zwalcza ból, w tym bóle głowy, migrenę, bóle zębów, bóle menstruacyjne, bóle pleców, bóle mięśni i stawów.


Ibalgin Fast działa również przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie.

Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat:

Dawka początkowa leku Ibalgin Fast to jedna tabletka, a następnie, jeśli potrzeba, 1 tabletka leku co 4 do 6 godzin.

Nie przyjmować więcej niż 3 tabletki leku Ibalgin Fast (lub 1200 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin.16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


IBALGIN FAST
Zentiva ((logo))
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

(blister)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


IBALGIN FAST

400 mg tabletki powlekane

(Ibuprofenum)2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Zentiva ((logo))


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:4. NUMER SERII


Numer serii: