Midiana 3 mg/0,03 mg ftbl. Polish blister foil

14548-1.0 2009.12.10.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Midiana, 3 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane

Drospirenonum+Ethinylestradiolum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka powlekana zawiera 3 mg drospirenonu oraz 0,03 mg etynyloestradiolu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną i lecytynę sojową.

W celu uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


21 tabletek powlekanych (1x21) ((kod EAN)) 5909990778805

63 tabletki powlekane (3x21) ((kod EAN)) 5909990778836


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

((logo podmiotu odpowiedzialnego))


GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 16692


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Midiana


17. INNE


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA

BLISTRACH1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Midiana, 3 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane

Drospirenonum+Ethinylestradiolum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE


Pn → Wt → Śr → Czw → Pt → So → N → Pn → … → N