INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Pudełko tekturowe (1 fiolka 100 ml)
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Levofloxacinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka o objętości 100 ml zawiera 500 mg lewofloksacyny (w postaci półwodnej).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: chlorek sodu, kwas solny 1 N lub sodu wodorotlenek 1 N (do ustalenia pH 4,5-5,0) oraz woda do wstrzykiwań.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do infuzji

1 fiolka 5909990777457


5. SPOSÓB I DROGA (I) PODANIA


Podanie dożylne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIE(A) SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Przestrzegać przepisanych dawek.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Pojemnik przechowywać w zewnętrznym opakowaniu tekturowym, w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Temapharm Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16707


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Aflobax 5 mg/mlMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Fiolka szklana 100 ml1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Aflobax, 5
mg/ml, roztwór do infuzji

Levofloxacinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Temapharm Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Pudełko tekturowe (5 fiolek 100 ml)
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do infuzji

Levofloxacinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda fiolka o objętości 100 ml zawiera 500 mg lewofloksacyny (w postaci półwodnej).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: chlorek sodu, kwas solny 1 N lub sodu wodorotlenek 1 N (do ustalenia pH 4,5-5,0) oraz woda do wstrzykiwań.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do infuzji

5 fiolek 5909990777464


5. SPOSÓB I DROGA (I) PODANIA


Podanie dożylne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIE(A) SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Przestrzegać przepisanych dawek.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Pojemnik przechowywać w zewnętrznym opakowaniu tekturowym, w celu ochrony przed światłem.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Temapharm Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16707


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Aflobax 5 mg/ml


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Etykieta na fiolce szklanej 100 ml1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Aflobax, 5 mg/ml, roztwór do
infuzji

Levofloxacinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Temapharm Sp. z o.o.

Ul. Żwirki i Wigury 81

02-091 Warszawa


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE6