INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Amlodipine Bluefish, 10 mg, tabletki


Amlodipinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka zawiera 10 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


14 tabletek kod EAN 5909990800490


20 tabletek kod EAN 5909990800506


28 tabletek kod EAN 5909990800544


30 tabletek kod EAN 5909990800551


50 tabletek kod EAN 5909990800568


100 tabletek kod EAN 5909990800575


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17139


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Amlodipine Bluefish, 10 mg


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Amlodipine Bluefish, 10 mg, tabletki


Amlodipinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bluefish Pharmaceuticals AB (logo)


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE