ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


NiQuitin Przezroczysty

(Nicotinum)

system transdermalny,

114 mg (21 mg/24 godz.)

NiQuitin Przezroczysty

(Nicotinum)

system transdermalny,

78 mg (14 mg/24 godz.)

NiQuitin Przezroczysty

(Nicotinum)

system transdermalny,

36 mg (7 mg/24 godz.)


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek NiQuitin Przezroczysty ostrożnie.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek NiQuitin Przezroczysty i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku NiQuitin Przezroczysty

  3. Jak stosować lek NiQuitin Przezroczysty

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek NiQuitin Przezroczysty

  6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK NIQUITIN PRZEZROCZYSTY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


NiQuitin Przezroczysty to lek w postaci przezroczystych, kwadratowych plastrów przyklejanych na skórę, ułatwiający odzwyczajenie się od palenia tytoniu.


NiQuitin Przezroczysty przez całą dobę dostarcza organizmowi stałą dawkę nikotyny. W trakcie dziesięcio- lub ośmiotygodniowego leczenia (patrz punkt Jak stosować lek NiQuitin Przezroczysty) stopniowo zmniejsza się zapotrzebowanie organizmu na nikotynę. Plastry NiQuitin Przezroczysty występują w trzech dawkach:

- 114 mg, dostarczający 21 mg nikotyny w ciągu 24 godzin;

- 78 mg, dostarczający 14 mg nikotyny w ciągu 24 godzin;

- 36 mg, dostarczający 7 mg nikotyny w ciągu 24 godzin.

Umożliwia to zmniejszanie dawek nikotyny w trakcie kuracji, co prowadzi do stopniowego uwolnienia się od nałogu.


NiQuitin Przezroczysty jest wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, takich jak: uczucie głodu nikotynowego, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu.

Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, NiQuitin Przezroczysty należy stosować jednocześnie z programem psychologicznym wspierającym rzucenie palenia.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU NIQUITIN PRZEZROCZYSTY


Kiedy nie stosować leku NiQuitin Przezroczysty


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek NiQuitin Przezroczysty

Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem w przypadkach: chorób sercowo-naczyniowych (np. niestabilnej dławicy piersiowej, dławicy Prinzmetala, niewydolności serca, niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego, ciężkiej arytmii), po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego lub udarze niedokrwiennym mózgu, w przypadku zaburzeń krążenia mózgowego, chorób przebiegających ze skurczem naczyń, ciężkiej choroby naczyń obwodowych, atopowego zapalenia skóry lub egzemy (z powodu miejscowej nadwrażliwości na plaster), umiarkowanych do ciężkich chorób nerek lub wątroby, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, nadczynności tarczycy, cukrzycy, guza chromochłonnego nadnerczy.

Osoby przebywające w szpitalu z powodu przebytego zawału mięśnia sercowego, ciężkich zaburzeń rytmu serca lub udaru mózgu, powinny próbować rzucić palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej, chyba, że lekarz zezwoli na jej stosowanie. Po opuszczeniu szpitala możliwe jest normalne stosowanie terapii nikotynozastępczej.

Osoby chore na cukrzycę, stosujące plastry NiQuitin Przezroczysty, powinny mierzyć stężenia cukru we krwi częściej niż zwykle. Zalecenia dotyczące przyjmowania insuliny lub leków przeciwcukrzycowych mogą ulec zmianie.


NiQuitin Przezroczysty może spowodować kontaktowe podrażnienie. Lek należy stosować ostrożnie
i szczególnie unikać kontaktu plastra z oczami i nosem. Po użyciu plastra, należy dokładnie umyć ręce wyłącznie wodą, bez mydła, gdyż może ono spowodować zwiększenie wchłaniania nikotyny.


Palenie tytoniu lub stosowanie jakiegokolwiek innego źródła nikotyny podczas terapii plastrami NiQuitin Przezroczysty stanowi potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze względu na sumowanie się nikotyny zawartej w tytoniu lub środkach nikotynozastępczych z nikotyną uwalnianą z plastra.

Dawka nikotyny obecna w zużytych i nowych plastrach może być szkodliwa dla dzieci. Dlatego też, lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i uważnie pozbywać się zużytych plastrów.


U pacjentów z zapaleniem skóry mogą wystąpić niepożądane reakcje po zastosowaniu plastra.

W przypadku ciężkich, utrzymujących się powyżej 4 dni miejscowych reakcji w miejscu zastosowania plastra (np. ciężkiego rumienia, świądu lub opuchlizny) lub uogólnionych reakcji skórnych (pokrzywka, ogólna wysypka) należy przerwać stosowanie plastra i skontaktować się z lekarzem.


Stosowanie leku NiQuitin Przezroczysty z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zarówno podczas rzucania palenia jak i podczas stosowania preparatów nikotynozastępczych zmniejsza się stężenie nikotyny w organizmie, co może wpłynąć na działanie innych leków.


Ciąża i karmienie piersią

Kobiety ciężarne powinny próbować rzucić palenie bez stosowania preparatów nikotynozastępczych. Jeżeli rzucanie palenia w ten sposób nie powiedzie się, pacjentki powinny skonsultować się
z lekarzem, który może zalecić stosowanie preparatu NiQuitin Przezroczysty.

Kobiety karmiące piersią mogą stosować plastry z nikotyną, ponieważ ilość nikotyny przenikająca do mleka jest niewielka i stanowi mniejsze zagrożenie niż palenie papierosów.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


3. JAK STOSOWAĆ LEK NIQUITIN PRZEZROCZYSTY


Dorośli:

Przed rozpoczęciem kuracji należy zaprzestać palenia tytoniu. Palenie nawet niewielkiej ilości tytoniu podczas próby zerwania z nałogiem może doprowadzić do jego nawrotu. Podczas trwania terapii nie należy palić papierosów ani przyjmować nikotyny w innej postaci, np. gumy do żucia z nikotyną, ponieważ może to spowodować przedawkowanie nikotyny.

Osobom palącym ponad 10 papierosów w ciągu doby, dawkę nikotyny zmniejsza się w trzech etapach zgodnie z następującym schematem dawkowania:


Stopień 1

NiQuitin Przezroczysty

21 mg/ 24 godz.6 tygodni

Stopień 2

NiQuitin Przezroczysty

14 mg/ 24 godz.


2 tygodnie

Stopień 3

NiQuitin Przezroczysty

7 mg/ 24 godz.

2 tygodnie

początkowy okres kuracji

okres kuracji ze zmniejszeniem dawki


Osobom palącym nie więcej niż 10 papierosów w ciągu doby, dawkę nikotyny zmniejsza się w 2 etapach zgodnie z następującym schematem dawkowania:

Stopień 2

NiQuitin Przezroczysty

14 mg/ 24 godz.

6 tygodni

Stopień 3

NiQuitin Przezroczysty 7 mg/ 24 godz.

2 tygodnie

początkowy okres kuracji

okres kuracji ze zmniejszeniem dawki


Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy odbyć pełne, dziesięciotygodniowe lub ośmiotygodniowe leczenie, ponieważ objawy odstawienne mogą utrzymywać się przez kilka tygodni.

Leku nie należy stosować dłużej niż 10 tygodni. Jeżeli kuracja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu (np. pacjent nie przestał palić lub zaczął ponownie), należy skonsultować się z lekarzem w celu uzgodnienia dalszego leczenia.


Dzieci:

Bezpieczeństwa i skuteczności leczenia nie ustalono u palących dzieci i młodzieży. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.


Sposób użycia:

Aby plaster właściwie trzymał się na skórze, należy go stosować na nieowłosioną, czystą i suchą skórę. Należy unikać miejsc, gdzie skóra się marszczy (np. stawy) lub takich, gdzie powstają fałdy podczas poruszania się. Nie należy umieszczać plastra na skórze, która jest zaczerwieniona, uszkodzona lub podrażniona.

Plaster NiQuitin Przezroczysty należy zastosować bezpośrednio po wyjęciu go z saszetki.

• W celu otwarcia saszetki należy przeciąć ją wzdłuż zakropkowanej linii, zwracając uwagę, by nie uszkodzić znajdującego się wewnątrz plastra.

• Wyjąć ostrożnie plaster. Plaster należy przykleić lepką stroną, którą pokrywa przezroczysta, ochronna folia.

• Oderwać połowę folii ochronnej, zaczynając od środka, a następnie plaster należy trzymać tak, aby jak najmniej dotykając jego lepkiej części, oderwać drugą połowę folii.

• Po oderwaniu folii ochronnej przyłożyć plaster do skóry lepką stroną. Należy silnie dociskać

plaster do skóry dłonią przez co najmniej 10 sekund. Należy upewnić się, że plaster dobrze przylega do skóry, zwłaszcza na brzegach.

• Po założeniu plastra NiQuitin Przezroczysty należy umyć ręce wodą bez użycia mydła.


Woda nie wpływa niekorzystnie na plaster, jeżeli jest on prawidłowo założony, dlatego w trakcie trwania kuracji można się kąpać.

Plastry NiQuitin Przezroczysty należy zmieniać raz na dobę, zawsze o tej samej porze i możliwie szybko po przebudzeniu się.

Plastra nie należy pozostawiać na skórze dłużej niż 24 godziny. Na to samo miejsce nie należy naklejać nowego plastra przed upływem 7 dni.

Nie należy stosować dwóch plastrów jednocześnie, gdyż zbyt duże dawki nikotyny mogą okazać się szkodliwe.

Jeśli plaster odpadnie, należy przykleić następny na inne, nieowłosione, czyste i suche miejsce. Kurację kontynuować jak dotychczas.

Zużyty plaster należy zgiąć na pół lepką stroną do wewnątrz, skleić i umieścić w pustym opakowaniu plastra, który zamierza się założyć, następnie wyrzucić w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NiQuitin Przezroczysty

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana lub przypadkowego spożycia preparatu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Możliwe jest wystąpienie objawów podobnych do objawów ostrego zatrucia nikotyną, takich jak: bladość, pocenie się, nudności, ślinotok, wymioty, bóle żołądka, biegunka, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu i widzenia, drżenie, stany splątania (dezorientacja) i osłabienie. W przypadku znacznego przedawkowania może wystąpić zapaść sercowo-naczyniowa i zaburzenia oddychania.

Po wystąpieniu objawów przedawkowania plaster NiQuitin Przezroczysty należy natychmiast usunąć. Powierzchnię skóry można zmyć wodą i osuszyć. Nie należy używać mydła, gdyż może to zwiększyć wchłanianie nikotyny, która będzie ciągle dostarczana do krążenia przez kilka godzin po zerwaniu plastra.

Nawet niewielka dawka nikotyny może być niebezpieczna dla dzieci. W przypadku podejrzenia zatrucia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W razie przypadkowego spożycia plastra lekarz może zalecić podawanie węgla aktywowanego.

Po zatruciu nikotyną lekarz może podawać atropinę, diazepam lub barbiturany (leczenie drgawek).
W niewydolności oddechowej stosuje się wspomaganie oddechu, a w niedociśnieniu tętniczym
i zapaści sercowo-naczyniowej - podawanie płynów.


Pominięcie zastosowania leku NiQuitin Przezroczysty

Jeżeli pacjent zapomni zmienić plaster, to należy niezwłocznie przykleić następny i kontynuować kurację, jak dotychczas.


Przerwanie stosowania leku NiQuitin Przezroczysty

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, NiQuitin Przezroczysty może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


W zalecanym dawkowaniu nie stwierdzono występowania żadnych ciężkich działań niepożądanych po zastosowaniu leku NiQuitin Przezroczysty.

Samo zaprzestanie palenia może powodować objawy, takie jak uczucie osłabienia, zawroty głowy, bóle głowy, kaszel i objawy grypopodobne. Objawy, takie jak zmienność nastroju, bezsenność, depresja, rozdrażnienie, lęk, senność, niepokój, nerwowość i trudności z koncentracją, zaburzenia snu mogą również być spowodowane zaprzestaniem palenia tytoniu.


Inne działania niepożądane wymieniono poniżej w grupach opartych na prawdopodobieństwie ich wystąpienia:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)


Często (występujące u mniej niż 1 na 10, ale u więcej niż u 1 na 100 pacjentów)


Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100, ale u więcej niż 1 na 1 000 pacjentów)

- reakcje alergiczne (uczulenie)

- tachykardia (przyspieszenie czynności serca)

- objawy grypopodobne


Bardzo rzadko (występujące u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)

- reakcje skórne

- nadwrażliwość na światło słoneczne

- ciężkie reakcje alergiczne objawiające się nagłym pojawieniem się świszczącego oddechu lub uczucia ucisku w klatce piersiowej, wysypki skórnej lub odczucia możliwości wystąpienia omdlenia


W miejscu przyklejenia plastra może wystąpić przemijająca wysypka , swędzenie, pieczenie i mrowienie skóry, obrzęk i ból. Takie objawy zazwyczaj ustępują szybko po usunięciu plastra. Rzadko mogą pojawić się bardziej nasilone reakcje w miejscu przyklejenia plastra. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.


W przypadku zaostrzenia podanych objawów lub wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.5. JAK PrzechowywaĆ lek NIQUITIN PRZEZROCZYSTY


Przechowywać w temperaturze poniżej 30C, w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować plastrów NiQuitin Przezroczysty, jeżeli znajdują się w uszkodzonych lub otwartych saszetkach.

W razie pytań i wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.


6. Inne informacje


Co zawiera lek NiQuitin Przezroczysty

Substancją czynną leku jest nikotyna.

Inne składniki leku to: kopolimer etylenowinylooctanu, polietylenu tereftalan/etylenowinylooctan, wysokiej gęstości film polietylenowy, poliizobutylen, silikonowany film poliestrowy, biały atrament


Jak wygląda lek NiQuitin Przezroczysty i co zawiera opakowanie

Lek ma postać przezroczystych, kwadratowych plastrów, umieszczonych w pojedynczych saszetkach. Tekturowe pudełko zawiera 7 plastrów.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

tel. 0-prefix-22 576 96 00

fax. 0-prefix-22 576 96 01

www.gsk.com.pl

www.niquitin.pl


Wytwórca:

Catalent UK Packaging Limited, Sedge Close, Great Oakley, Corby, Northamptonshire NN18 8HS,

Wielka Brytania


lub


Catalent UK Packaging Limited, Lancaster Way, Wingates Industrial Park, Westhoughton, Bolton, BL5 3XX, Wielka Brytania


Data zatwierdzenia ulotki: 22.12.2010 r.
7