INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Olimestra, 20 mg, tabletki powlekane


Olmesartanum medoxomilum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg olmesartanu medoksomilu.3. WYKAZ SUBTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną.

Dodatkowe informacje - patrz załączona ulotka informacyjna.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych kod EAN 5909990806485
30 tabletek powlekanych kod EAN 5909990806492
56 tabletek powlekanych kod EAN 5909990806508
60 tabletek powlekanych kod EAN 59099908065225. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: Miklich Laboratorios S.L., Calle Cuevas Bajas, s/n – Of. 23, Edificio Picasso, 29004 Malaga, Hiszpania12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1722713. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Olimestra 20 mg
MINIMUM INFORMACJI, ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Olimestra, 20 mg, tabletki powlekane


Olmesartanum medoxomilum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Miklich Laboratorios S.L.3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. INNE