INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ultop, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Omeprazolum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 10 mg omeprazolu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera sacharozę.

W celu uzyskania dalszych informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


7 kapsułek dojelitowych, twardych Kod EAN: 5909990796175
14 kapsułek dojelitowych, twardych Kod EAN: 5909990796182
15 kapsułek dojelitowych, twardych Kod EAN: 5909990796199
28 kapsułek dojelitowych, twardych Kod EAN: 5909990796205
30 kapsułek dojelitowych, twardych Kod EAN: 5909990796229
56 kapsułek dojelitowych, twardych Kod EAN: 5909990796236
60 kapsułek dojelitowych, twardych Kod EAN: 59099907962435. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustnie.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17109


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Ultop 10 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


BLISTER
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ultop, 10 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Omeprazolum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


KRKA3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE