INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA <OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM >

{Tuba polipropylenowa}


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ranitidine Accord, 300 mg, tabletki musujące


Ranitidinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka musująca zawiera chlorowodorek ranitydyny, w ilości odpowiadającej 300 mg ranitydyny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Każda tabletka zawiera sód (23 mmol lub 533 mg)


Patrz ulotka Inne informacje.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka musująca


20 tabletek


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody. Nie wolno łamać tabletek musujących. Należy odczekać, aż tabletka musująca się całkowicie rozpuści się, po czym niezwłocznie wypić tak przygotowany płyn.


6. SPECJALNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIE(A) SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


9. SPECJALNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią i światłem.


Produkt należy zużyć w ciągu miesiąca od daty pierwszego otwarcia.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NICH ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord Healthcare Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Wielka Brytania


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17147


13. NUMER SERII


Lot


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEMINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA <OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM>

{Pudełko}


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Ranitidine Accord, 300 mg, tabletki musujące


Ranitidinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka musująca zawiera chlorowodorek ranitydyny w ilości odpowiadającej 300 mg ranitydyny.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Każda tabletka zawiera sód (23 mmol lub 533 mg)


Patrz ulotka Inne informacje.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka musująca.


60 (3 x 20) tabletek


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody. Nie wolno łamać tabletek musujących. Należy odczekać, aż tabletka musująca się całkowicie rozpuści się, po czym niezwłocznie wypić tak przygotowany płyn.


6. SPECJALNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIE(A) SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. SPECJALNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią i światłem.


Produkt należy zużyć w ciągu miesiąca od daty pierwszego otwarcia.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z NICH ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Accord Healthcare Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Wielka Brytania


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17147


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Ranitidine Accord 300 mg


17. KOD EAN


5909990805037