INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Anastrozol Bluefish, 1 mg, tabletki powlekane

Anastrozolum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka zawiera 1 mg anastrozolu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę jednowodną.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletka powlekana

28 tabletek Kod kreskowy EAN 5909990802432

30 tabletek Kod kreskowy EAN 5909990802449

98 tabletek Kod kreskowy EAN 5909990802456

100 tabletek Kod kreskowy EAN 59099908024635. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm, Szwecja.


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 17141


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Anastrozol Bluefish 1 mg
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Blister (10 tabletek)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Anastrozol Bluefish, 1 mg, tabletki powlekane

Anastrozolum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bluefish Pharmaceuticals AB - logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


(EXP)


4. NUMER SERII

(Lot)


5. INNEINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Blister (14 tabletek)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Anastrozol Bluefish, 1 mg, tabletki powlekane

Anastrozolum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Bluefish Pharmaceuticals AB - logo


3. TERMIN WAŻNOŚCI


(EXP)


4. NUMER SERII

(Lot)


5. INNE