INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe dla blistra PVC/PVDC/Aluminium1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mycophenolate mofetil Stada, 250 mg, kapsułki, twarde

Mycophenolas mofetil2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda kapsułka zawiera 250 mg mykofenolanu mofetylu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułka, twarda


100 kapsułek, twardych Kod kreskowy EAN: 5909990807703


300 kapsułek, twardych Kod kreskowy EAN: 59099908077275. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Kapsułkę należy połykać w całości popijając szklanką wody.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Z kapsułkami produktu Mycophenolate mofetil Stada należy obchodzić się ostrożnie.

Kapsułek nie należy otwierać ani zgniatać. Należy unikać inhalacji lub bezpośredniego kontaktu zawartości kapsułek ze skórą lub błonami śluzowymi.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Stada Arzneimittel AG

Stadastr. 2 18

D 61118 Bad Vilbel

Niemcy12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 1721713. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp -Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Mycophenolate mofetil Stada, 250 mg
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister PVC/PVDC/Aluminium1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mycophenolate mofetil Stada, 250 mg, kapsułki, twarde

Mycophenolas mofetil2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Stada Arzneimittel AG (logo)3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe dla butelki HDPE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mycophenolate mofetil Stada, 250 mg, kapsułki, twarde

Mycophenolas mofetil2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda kapsułka zawiera 250 mg mykofenolanu mofetylu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułka, twarda


100 kapsułek, twardych Kod kreskowy EAN: 59099908077345. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Kapsułkę należy połykać w całości popijając szklanką wody.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Z kapsułkami produktu Mycophenolate mofetil Stada należy obchodzić się ostrożnie.

Kapsułek nie należy otwierać ani zgniatać. Należy unikać inhalacji lub bezpośredniego kontaktu zawartości kapsułek ze skórą lub błonami śluzowymi.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Stada Arzneimittel AG

Stadastr. 2 18

D 61118 Bad Vilbel

Niemcy


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 1721713. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp -Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Mycophenolate mofetil Stada, 250 mg
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Etykieta butelki HDPE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Mycophenolate mofetil Stada, 250 mg, kapsułki, twarde

Mycophenolas mofetil2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera 250 mg mykofenolanu mofetylu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułka, twarda


100 kapsułek, twardych5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Kapsułkę należy połykać w całości popijając szklanką wody.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Z kapsułkami produktu Mycophenolate mofetil Stada należy obchodzić się ostrożnie.

Kapsułek nie należy otwierać ani zgniatać. Należy unikać inhalacji lub bezpośredniego kontaktu zawartości kapsułek ze skórą lub błonami śluzowymi.8. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Stada Arzneimittel AG

Stadastr. 2 18

D 61118 Bad Vilbel

Niemcy12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie Nr: 1721713. NUMER SERII


Lot:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp -Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM