ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Clarzole, 2,5 mg, tabletki powlekane


LetrozolNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Clarzole i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Clarzole

3. Jak stosować lek Clarzole

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Clarzole

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK CLARZOLE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Co to jest lek Clarzole

Lek Clarzole zawiera substancję czynną zwaną letrozolem. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami aromatazy. Jest stosowany w leczeniu hormonozależnego (lub „endokrynowego”) raka piersi.


W jakim celu stosuje się lek Clarzole

Lek Clarzole jest stosowany w zapobieganiu nawrotowi raka piersi. Może być stosowany jako leczenie pierwszego rzutu po operacji piersi lub po pięcioletnim leczeniu tamoksyfenem.

Lek Clarzole 2,5 mg jest również stosowany w zapobieganiu przerzutom guza do innych części ciała u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi.

Lek Clarzole może być stosowany tylko w przypadku:


Jak działa lek Clarzole

Wzrost nowotworu piersi może być stymulowany przez estrogeny, które są żeńskimi hormonami płciowymi. Lek Clarzole zmniejsza ilość estrogenów przez hamowanie enzymu (aromatazy), który bierze udział w produkcji estrogenów. W konsekwencji wzrost komórek nowotworu ulega spowolnieniu lub zahamowaniu i (lub) rozprzestrzenianiu się do innych części ciała.


Monitorowanie leczenia lekiem Clarzole

Lek ten należy stosować pod ścisłą kontrolą medyczną. Lekarz będzie regularnie monitorował stan pacjentki w celu określenia, czy leczenie daje porządany efekt. Lek Clarzole może powodować osłabienie i zmniejszenie gęstości kości pacjentki (osteoporoza) z powodu niedoboru estrogenów w organizmie pacjentki. Oznacza to, że lekarz może zdecydować o wykonaniu badania gęstości kości (metoda monitorowania osteoporozy) przed, w trakcie lub po zakończeniu leczenia.


W razie pytań dotyczących sposobu działania leku lub powodu, dla którego lek został zalecony, należy zwrócić się do lekarza.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU

CLARZOLE


Kiedy nie stosować leku Clarzole


Należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Clarzole jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczą pacjentki.


Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Clarzole


Należy poinforomować lekarza, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczą pacjentki. Lekarz weźmie pod uwagę te informacje podczas podawania leku Clarzole.


Stosowanie leku Clarzole z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach również tych, które wydawane są bez recepty. Działanie innych leków może zostać zmienione przez letrozol. Leki te mogą także wpływać na działanie letrozolu.


Dzieci i mlodzież (poniżej 18 lat)

Dzieci i młodzież nie powinny stosować tego leku.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno stosować leku Clarzole, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, ponieważ może to zaszkodzić dziecku. Ponieważ lek Clarzole jest zalecany tylko kobietom po menopauzie, z ograniczeniem stosowania podczas ciąży i karmienia piersią, jest bardzo prawdopodobne, że nie będzie miał zastowania w tym przypadku.

Jeśli pacjentka ostatnio weszła w fazę po menopauzie lub jeśli jest w okresie okołomenopauzalnym, zanim zastosuje lek Clarzole 2,5 mg, powinna przedyskutować z lekarzem konieczność wykonania testu ciążowego i stosowania antykoncepcji, ponieważ istnieje ryzyko zajścia w ciążę.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jeśli pacjentka odczuwa zawroty głowy, zmęczenie, ospałość lub ogólnie źle się czuje, nie powinna prowadzić pojazdów ani obsługiwać sprzętu i maszyn aż do czasu, kiedy poczuje się znowu dobrze.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Clarzole

Lek Clarzole zawiera laktozę (cukier mleczny). W przypadku rozpoznania u pacjenta nietolerancji niektórych cukrów, takich jak laktoza, należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.3. JAK STOSOWAĆ LEK CLARZOLE


Lek Clarzole należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.


Ile leku Clarzole należy przyjmować

Zwykle stosowaną dawką u pacjentek dorosłych, w tym pacjentek w podesżłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej), jest jedna tabletka leku Clarzole przyjmowana jeden raz na dobę.

Stosowanie leku Clarzole o tej samej porze każdego dnia pomoże pacjentce pamiętać o tym, kiedy powinna przyjąć lek.


Jak przyjmować lek Clarzole

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą lub innym płynem.


Jak długo należy przyjmować lek Clarzole

Należy kontynuować stosowanie leku Clarzole każdego dnia przez tak długi czas, jak zaleci lekarz. Lek powinien być stosowany przez miesiące a nawet przez lata. Jeśli pacjentka ma pytania, co do długości trwania leczenia lekiem Clarzole, powinna porozmawiać o tym z lekarzem.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Clarzole

W przypadku spożycia większej dawki leku Clarzole lub jeśli ktoś inny przypadkowo spożyje lek, należy skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym w celu uzyskania porady.

Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. Może być potrzebna pomoc medyczna.


Pominięcie zastosowania leku Clarzole


Przerwanie stosowania leku Clarzole

Nie należy przerywać leczenia lekiem Clarzole, chyba że tak zaleci lekarz. Patrz także punkt powyżej „Jak długo należy przyjmować lek Clarzole”.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Clarzole może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Większość spośród obserwowanych działań niepożądanych ma nasilenie małe do umiarkowanego i generalnie ujawniają się one w okresie od kilku dni do kilku tygodni leczenia. Niektóre z nich, jak uderzenia gorąca, wypadanie włosów czy krwawienia z pochwy, mogą być konsekwencją niedoboru estrogenów w organizmie.


Działania niepożądane mogą występować:

Bardzo często (mogą dotyczyć 1 lub więcej na każde 10 pacjentek).

Często (mogą dotyczyć 1 lub więcej na każde 100 pacjentek i mniej niż 1 na każde 10 pacjentek).

Niezbyt często (mogą dotyczyć 1 lub więcej na każde 1000 pacjentek i mniej niż 1 na każde 100 pacjentek).

Rzadko (mogą dotyczyć 1 lub więcej na każde 10000 pacjentek i mniej niż 1 na każde 1000 pacjentek).


Niektóre działania niepożądane, które występują rzadko lub niezbyt często, mogą być poważne. W przypadku, gdy wystąpią następujące działania, należy skontaktować się niezwłocznie z lekarzem, jeśli:

- wystąpi osłabienie, porażenie lub utrata czucia w kończynach górnych i dolnych lub innych częściach ciała, utrata koordynacji, nudności, trudności w mówieniu lub oddychaniu (objawy choroby mózgu, np. udar),

- wystąpi nagły ból ściskający w klatce piersiowej (objaw choroby serca),

- wystąpią trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, osłabienie, przyśpieszone tętno, niebieskawe zabarwienie skóry lub nagły ból kończyny górnej lub nogi (stopy) (co sygnalizuje możliwość tworzenia się skrzepu krwi),

- wystąpi obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły, które jest wyjątkowo wrażliwe na dotyk i także może być bolesne przy dotykaniu,

- wystąpi wysoka gorączka, dreszcze lub owrzodzenie jamy ustnej z powodu zakażenia (brak białych krwinek we krwi),

- wystąpi poważne i trwałe zamazane widzenie.


Bardzo często występujące działania niepożądane:

- uderzenia gorąca,

- zmęczenie,

- zwiększona potliwość,

- bóle stawów (artralgia).


Często występujące działania niepożądane:

- ogólne złe samopoczucie,

- wysypka skórna,

- ból głowy,

- zawroty głowy,

- dolegliwości przewodu pokarmowego tj.: nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka,

- nadmierne łaknienie lub utrata apetytu,

- ból mięśni lub kości,

- osłabienie lub łamliwość kości (osteoporoza), w niektórych przypadkach powodujące pęknięcia kostne,

- obrzęk kończyn górnych, rąk, stóp, kostek (obrzęk obwodowy),

- nastrój przygnębienia (depresja),

- zwiększenie masy ciała,

- wypadanie włosów.


Niezbyt często występujące działania niepożądane:

- choroby o podłożu nerwowym tj.: niepokój, nerwowość, rozdrażnienie, senność, problemy z pamięcią,

- problemy ze snem (senność lub trudności z zasypianiem),

- zaburzenia czucia, szczególnie dotyku,

- zaburzenia oka takie jak: zamazane widzenie, podrażnienie oka, katarakta (utrata przezroczystości soczewek oka),

- podwyższone ciśnienie tętnicze krwi (nadciśnienie tętnicze),

- kołatanie serca, przyspieszone tętno, duszność i atak serca,

- udar mózgu (zablokowanie lub krwawienie z naczyń mózgowych),

- zaczerwienienie naczyń krwionośnych,

- zaburzenia skóry, takie jak swędzenie (pokrzywka), suchość skóry,

- zaburzenia w obrębie pochwy tj.: krwawienie, wydzielina lub suchość,

- sztywność stawów (zapalenie stawów),

- ból brzucha,

- ból piersi,

- ból w obrębie guza nowotworowego,

- gorączka,

- pragnienie, zaburzenia smaku, zapalenie błony śluzowej w jamie ustnej,

- suchość błony śluzowej,

- ogólny obrzęk spowodowany zatrzymaniem płynów,

- zmniejszenie masy ciała,

- zapalenie dróg moczowych, zwiększenie częstości oddawania moczu,

- zmniejszenie liczby białych krwinek, które prowadzi do zakażeń (leukopenia),

- kaszel, brak tchu.


Rzadko występujące działania niepożądane:

- zakrzepy w naczyniach krwionośnych np. kończyn dolnych (zakrzepica),

- zakrzepy krwi w płucach (zator płucny).


U pacjentki mogą także występować zmiany w obrazie krwi podczas stosowania leku Clarzole, np. wysokie stężenie cholesterolu we krwi (często) lub zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (niezbyt często).


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.5. JAK PrzechowywaĆ lek Clarzole 2,5 mg


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.


Nie stosować leku Clarzole po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po sformułowaniu EXP. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek Clarzole


Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, makrogol 3350, tytanu dwutlenek, żelaza tlenek żółty.


Jak wygląda lek Clarzole i co zawiera opakowanie


Clarzole, 2,5 mg, tabletki powlekane są żółte, okrągłe, soczewkowate.


Lek jest dostępny w opakowaniach:

Blistry: 10, 28, 30, 50, 60, 84, 90, 98 lub 100 tabletek powlekanych.


Nie wszystkie opakowania znajdują się w obrocie.Podmiot odpowiedzialny:

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandia


Wytwórca:

S.C. Sindan – Pharma S.R.L.,

11 Ion Mihalache Blvd, 011171 Bucharest

Rumunia


Ten produkt leczniczy jest zarejestrowany w Krajach Członkowskich EOG pod następującymi nazwami


Bułgaria Clarzole

Cypr Letrozole Actavis

Czechy Loxoprel

Estonia Letrozole Actavis

Islandia Letrozol Actavis

Litwa Letrozole Actavis 2,5 mg plėvele dengtos tabletės

Łotwa Letrozole Actavis

Malta Letrozole Actavis

Polska Clarzole

Rumunia Trozara 2,5 mg comprimate filmate

Słowacja Clarzole

Słowenia Clarzole 2,5 mg filmsko obložene tablete

Węgry Clarzole

Wielka Brytania Letrozole 2,5 mg Film Coated TabletsW celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:


Actavis Polska sp. z o.o.

ul. Odrowąża 15

03-310 Warszawa

Tel.: (0-22) 512 2900
Data zatwierdzenia ulotki: 2010-08-04

6