MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Apo-Doperil, 10 mg, tabletki powlekane

Donepezili hydrochloridum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Apotex Europe B.V.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE