INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturoweZYRTEC-D
5 mg + 120 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum


Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg cetyryzyny dichlorowodorku oraz 120 mg pseudoefedryny chlorowodorku oraz substancje pomocnicze, m. in. laktozę jednowodną.


14 tabletekStosować doustnie. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Termin ważności:


Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.Podmiot odpowiedzialny:
UCB Pharma Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa


UCB <logo>Pozwolenie nr 11933Numer serii:


OTC - lek wydawany bez recepty.


kod EAN:
5909990424498


Informacja podana brajlem: ZYRTEC-D

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BlisterZYRTEC-D

5 mg + 120 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum
UCB <logo>


Termin ważności:


Nr serii: