INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE (TEKTUROWE PUDEŁKO) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Actonel

30 mg tabletki powlekane

(Risedronatum natricum) 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda tabletka powlekana zawiera:

substancję czynną: ryzedronian sodu 30 mg (co odpowiada 27,8 mg kwasu ryzedronowego). 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Każda tabletka również laktozę jako substancję pomocniczą. Szczegółowe informacje w ulotce dla pacjenta. 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


28 tabletek powlekanych 1. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. 1. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności: 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Bez specjalnych zaleceń. 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

sanofi-aventis AB

Box 14142

167 14 Bromma

Szwecja 1. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 11838 1. NUMER SERII


Numer serii: 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp- Lek wydawany na receptę. 1. INSTRUKCJA UŻYCIA 1. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Actonel 30 mg

kod EAN 5909990863327MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


BLISTER PVC/ALUMINIUM 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Actonel

30 mg tabletki powlekane

(Risedronatum natricum) 1. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


sanofi-aventis AB 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności: 1. NUMER SERII


Numer serii: 1. INNE


PN → WT → ŚR → CZ → PT → SO → NI

↑ ↓

NI ← SO ← PT ← CZ ← ŚR ← WT ← PN