ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Dronin, 3 mg + 0,03 mg, tabletki powlekane

Drospirenonum + Ethinylestradiolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


Spis treści ulotki:


 1. Co to jest lek Dronin i w jakim celu się go stosuje


 1. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dronin


 1. Jak stosować lek Dronin


 1. Możliwe działania niepożądane

 2. Jak przechowywać lek Dronin

 3. Inne informacje 1. CO TO JEST LEK DRONIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Dronin jest to tabletka antykoncepcyjna stosowana w celu zapobiegania ciąży.


Każda żółta tabletka zawierająca substancje czynne zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich, a mianowicie etynyloestradiolu i drospirenonu.

Białe tabletki nie zawierają substancji czynnych i są nazywane tabletkami placebo. 1. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DRONIN


Uwagi ogólne


Zanim będzie można rozpocząć stosownie leku Dronin, lekarz zada kilka pytań na temat zdrowia oraz na temat zdrowia bliskich krewnych. Lekarz zmierzy także ciśnienie krwi i, zależnie od indywidualnego przypadku, może także wykonać pewne inne badania.


W niniejszej ulotce opisano kilka sytuacji, w których należy przerwać stosowanie leku Dronin, lub w których skuteczność leku Dronin może być zmniejszona.

W takich sytuacjach należy albo nie utrzymywać stosunków płciowych, albo stosować dodatkowe niehormonalne środki antykoncepcyjne, np. prezerwatywy lub inne metody barierowe.

Nie należy stosować metody kalendarzowej lub metody pomiaru temperatury. Metody te mogą być zawodne, ponieważ lek Dronin modyfikuje miesięczne zmiany temperatury ciała i śluzu szyjkowego.


Lek Dronin, tak jak inne hormonalne preparaty antykoncepcyjne, nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

W czasie przyjmowania tego leku należy zgłaszać się do lekarza regularnie, co najmniej co sześć do dwunastu miesięcy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek nietypowe objawy, takie jak niewyjaśnionego pochodzenia bóle klatki piersiowej, brzucha lub nóg, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.


Kiedy nie stosować leku DroninKiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Dronin


W pewnych sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Dronin lub jakiegokolwiek innego złożonego hormonalnego preparatu antykoncepcyjnego. Konieczne może też być regularne badanie przez lekarza. Jeżeli występuje którykolwiek z poniższych stanów, należy poinformować lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku Dronin. Także, jeżeli którykolwiek z poniższych stanów wystąpi lub ulegnie zaostrzeniu podczas stosowania leku Dronin, należy skonsultować się z lekarzem:Jeśli u pacjentki występuje dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, produkty zawierające estrogeny mogą wywoływać lub nasilać jego objawy. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeżeli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka i (lub) gardła, i (lub) trudności z przełykaniem lub pokrzywka wraz z trudnościami z oddychaniem.


Leczenie operacyjne, długotrwałe unieruchomienie lub poważne wypadki w czasie stosowania leku Dronin


Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, że przyjmuje się lek Dronin, ponieważ w tych sytuacjach zwiększa się ryzyko zakrzepicy żylnej i może być konieczne przerwanie stosowania tego preparatu.

Lekarz powie, kiedy ponownie rozpocząć stosowanie leku Dronin. Zwykle ma to miejsce po około 2 tygodniach od ponownego powrotu zdolności do samodzielnego poruszania się.


Lek Dronin a zakrzepica


Zakrzepica żylna


Stosowanie jakichkolwiek złożonych preparatów antykoncepcyjnych, w tym leku Dronin, zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej (tworzenia się zakrzepów w naczyniach krwionośnych) w porównaniu z kobietą, która nie stosuje żadnych tabletek antykoncepcyjnych.


Ryzyko zakrzepicy żylnej u kobiet stosujących złożone preparaty antykoncepcyjnych zwiększa się:Zakrzepica naczyń tętniczych

Stosowanie złożonych preparatów antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy tętniczej (zablokowania tętnicy), na przykład naczyń krwionośnych serca (zawał mięśnia sercowego) lub mózgu (udar).


Ryzyko zakrzepicy naczyń tętniczych u kobiet stosujących złożone preparaty antykoncepcyjne zwiększa się:Przyjmowanie leku Dronin należy przerwać i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli pacjentka zauważy potencjalne objawy zakrzepicy (patrz podpunkt „Kiedy należy przerwać stosowanie leku Dronin” w punkcie 3).


Lek Dronin a rak


U kobiet stosujących złożone preparaty antykoncepcyjne, nieznacznie częściej obserwuje się raka piersi, ale nie wiadomo, czy jest to spowodowane stosowaniem leku. Na przykład, może tak być, że więcej nowotworów jest wykrywanych u kobiet stosujących złożone preparaty antykoncepcyjne, ponieważ kobiety te są częściej badane przez lekarzy. Częstość występowania raka piersi stopniowo zmniejsza się po zaprzestaniu stosowania złożonych hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych.


Ważne jest, aby badać piersi regularnie oraz skontaktować się z lekarzem, kiedy pacjentka wyczuje jakikolwiek guzek.


U kobiet stosujących złożone preparaty antykoncepcyjne opisywano, w rzadkich przypadkach, łagodne nowotwory nerek, a w jeszcze rzadszych przypadkach, złośliwe nowotwory nerek. Jeżeli pacjentka poczuje nagły, silny ból brzucha, powinna skontaktować się z lekarzem.


Stosowanie leku Dronin z innymi lekami


Zawsze należy powiedzieć lekarzowi, który przepisał lek Dronin, jakie leki lub preparaty ziołowe pacjentka już przyjmuje. Należy także powiedzieć każdemu innemu lekarzowi lub dentyście, przepisującemu inny lek (lub farmaceucie wydającemu lek), że pacjentka stosuje lek Dronin. Mogą oni powiedzieć, czy pacjentka powinna stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy), a jeżeli tak, to jak długo.Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Stosowanie leku Dronin z jedzeniem i piciem

Należy przyjmować jedną tabletkę leku Dronin na dobę, w razie potrzeby z niewielką ilością wody. Można przyjmować tabletki z pokarmem lub bez, ale należy przyjmować je codziennie, mniej więcej o tej samej porze.


Testy laboratoryjne

Jeżeli konieczne jest wykonanie badania krwi, pacjentka powinna powiedzieć lekarzowi lub personelowi laboratorium, że stosuje preparat antykoncepcyjny, ponieważ doustne preparaty antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań.


Ciąża

Kobietom w ciąży nie wolno przyjmować leku Dronin. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Dronin, powinna natychmiast przerwać jego stosowanie i skontaktować się z lekarzem.


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Karmienie piersią

Zwykle nie zaleca się stosowania leku Dronin, gdy kobieta karmi piersią. Jeżeli pacjentka chce stosować preparat antykoncepcyjny w okresie karmienia piersią, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak informacji wskazujących, że stosowanie leku Dronin wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Dronin

Lek Dronin zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. 1. JAK STOSOWAĆ LEK DRONIN


Jeśli przed lekiem Dronin, pacjentka przyjmowała wcześniej inne hormonalne preparaty antykoncepcyjne, wiadome jest, że większość z nich zawiera 21 tabletek. W przypadku takich preparatów, tabletki przyjmuje się przez 21 kolejnych dni, a następnie jest 7-dniowa przerwa w stosowaniu tabletek.


Lek Dronin należy przyjmować w inny sposób. Po przyjęciu 21 żółtych tabletek, należy kontynuować przyjmowanie tabletek placebo. W związku z tym, nie ma przerwy w stosowaniu tabletek, natomiast jest tydzień stosowania tabletek placebo (tydzień, w którym pacjentka przyjmuje tabletki placebo z 4. rzędu blistra). Ponieważ pacjentka przyjmuje tabletki codziennie i nie ma przerwy pomiędzy kolejnymi opakowaniami, przyjmowanie tabletek wchodzi w nawyk i w związku z tym ryzyko pominięcia tabletki jest mniejsze.


Tabletki w dwóch różnych kolorach są umieszczone w blistrze w określonej kolejności. Jedno opakowanie zawiera tabletki zawierające substancje czynne i tabletki placebo.


Należy przyjmować jedną tabletkę leku Dronin na dobę, w razie potrzeby z niewielką ilością wody. Można przyjmować tabletki z pokarmem lub bez, ale należy przyjmować je codziennie, mniej więcej o tej samej porze.


Nie należy mylić tabletek: należy przyjmować jedną żółtą tabletkę zawierającą substancje czynne na dobę przez pierwsze 21 dni, a następnie jedną białą tabletkę placebo przez 7 kolejnych dni. Kolejne opakowanie (21 żółtych tabletek i 7 białych tabletek) należy rozpocząć od razu. W związku z tym nie ma przerwy w stosowaniu tabletek.


Ze względu na różny skład tabletek, pierwszą tabletkę należy przyjąć z górnego lewego rogu opakowania i kontynuować przyjmowanie tabletek raz na dobę. Aby zachować właściwą kolejność, należy przesuwać się wzdłuż strzałek na opakowaniu.


Przygotowanie blistra


W celu sprawdzenia codziennego przyjmowania tabletek, do każdego blistra leku Dronin dołączono 7 samoprzylepnych pasków z nadrukiem dni tygodnia. Należy znać dzień tygodnia, w którym rozpoczyna się przyjmowanie leku.

Należy wybrać pasek, na którym pierwszy dzień tygodnia odpowiada dniu rozpoczęcia opakowania. Na przykład jeśli pierwszy dzień stosowania był w środę, to należy nakleić pasek, na którym pierwszym dniem tygodnia jest „Śr”.

Naklejkę należy nakleić w lewym górnym rogu blistra, w miejscu napisu „Start”. W ten sposób nad każdą tabletką jest odpowiedni dzień tygodnia i można sprawdzić czy tabletka została przyjęta. Strzałki pokazują kolejność przyjmowania tabletek.

Podczas 7 dni stosowania tabletek placebo (tydzień placebo), zazwyczaj występuje krwawienie (tzw. krwawienie z odstawienia). Krwawienie to zazwyczaj rozpoczyna się 2. lub 3. dnia od przyjęcia ostatniej żółtej tabletki zawierającej substancje czynne leku Dronin. Po przyjęciu ostatniej białej tabletki należy rozpocząć kolejny blister bez względu na to, czy krwawienie jeszcze trwa. Oznacza to, że nowe opakowanie będzie rozpoczęte w tym samym dniu tygodnia, w którym rozpoczęto poprzednie opakowanie. Krwawienie również powinno występować w tych samych dniach każdego miesiąca.

Jeśli pacjentka stosuje lek Dronin w powyższy sposób, jest chroniona przed ciążą także w ciągu 7 dni, w których przyjmuje tabletki placebo.


Kiedy można zacząć pierwsze opakowanie


Przyjmowanie leku Dronin należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu (to znaczy w pierwszym dniu menstruacji). Jeżeli pacjentka zacznie przyjmować lek Dronin w pierwszym dniu menstruacji, jest natychmiast chroniona przed ciążą. Można też rozpocząć przyjmowanie leku od 2. do 5. dnia cyklu, ale wtedy trzeba stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni.


Można rozpocząć stosowanie leku Dronin w dniu po zakończeniu okresu bez tabletek poprzedniego preparatu antykoncepcyjnego (lub po ostatniej tabletce poprzedniego preparatu antykoncepcyjnego nie zawierającego substancji czynnych). W przypadku zmiany ze złożonego antykoncepcyjnego systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.


Można przestawić się w dowolnym dniu z minitabletek zawierających progestagen (z implantu lub systemu domacicznego w dniu ich usunięcia, lub z postaci we wstrzyknięciach w dniu planowanego kolejnego wstrzyknięcia) ale we wszystkich przypadkach trzeba stosować dodatkowe środki antykoncepcyjne (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.


Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.


Po urodzeniu dziecka, można zacząć przyjmowanie leku Dronin od 21. do 28. dnia po porodzie. Jeżeli pacjentka zacznie przyjmować lek później, należy stosować tzw. metodę barierową (na przykład prezerwatywy) przez pierwsze 7 dni przyjmowania leku Dronin.

Jeżeli, po urodzeniu dziecka, odbył się stosunek płciowy, przed (ponownym) rozpoczęciem stosowania leku Dronin, pacjentka powinna najpierw upewnić się, że nie jest w ciąży lub powinna zaczekać do następnego krwawienia miesiączkowego.


Jeżeli pacjentka nie jest pewna, kiedy zacząć przyjmować lek, powinna poradzić się lekarza.


Należy przeczytać punkt „Karmienie piersią”.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dronin


Nie ma doniesień o ciężkich, szkodliwych następstwach przyjmowania zbyt wielu tabletek zawierających etynyloestradiol i drospirenon.


Jednak w przypadku zastosowania zbyt wielu tabletek na raz, mogą wystąpić nudności i wymioty. U młodych dziewcząt może wystąpić krwawienie z pochwy.


W przypadku zastosowania zbyt wielu tabletek leku Dronin lub połknięcia ich przez dziecko, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.


Pominięcie zastosowania leku Dronin


Tabletki w czwartym rzędzie blistra są tabletkami placebo. Jeśli pacjentka zapomni przyjąć jedną z nich, skuteczność antykoncepcyjna leku Dronin jest zachowana. Należy wyrzucić pominiętą tabletkę, aby przypadkowo nie wydłużyć okresu stosowania tabletek placebo. Może to mieć ujemny wpływ na skuteczność leku Dronin.


Jeśli pominięto tabletkę z 1., 2.lub 3. rzędu blistra, należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

Ryzyko zmniejszenia ochrony przed ciążą jest największe, jeżeli pacjentka zapomni tabletkę na początku (z pierwszego rzędu) lub na końcu 3. tygodnia (z trzeciego rzędu). Dlatego należy przestrzegać poniższych zasad (patrz też wykres poniżej):


Należy skontaktować się z lekarzem.


Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Tabletki znowu należy przyjmować o zwykłej porze i stosować dodatkowe zabezpieczenia, na przykład prezerwatywy, przez następne 7 dni. Jeżeli odbyło się stosunek w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, istnieje ryzyko ciąży. W takim przypadku, należy skontaktować się z lekarzem.


Należy przyjąć pominiętą tabletkę tak szybko jak to możliwe, nawet jeżeli oznacza to, że trzeba przyjąć dwie tabletki na raz. Tabletki znowu należy przyjmować o zwykłej porze. Ochrona przed ciążą nie jest zmniejszona i nie trzeba stosować dodatkowych zabezpieczeń.


dwie możliwości do wyboru:Krwawienie (krwawienie z odstawienia) wystąpi najprawdopodobniej po zakończeniu drugiego opakowania, ale może wystąpić także plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe podczas przyjmowania tabletek z drugiego opakowania.Jeżeli pacjentka postępuje według jednego z tych dwóch zaleceń, ochrona przed ciążą będzie zachowana.Należy poradzić się lekarza.

Tak

lub

Czy był stosunek płciowy w poprzednim tygodniu?

- Przyjąć pominiętą tabletkę.

- Stosować metodę barierową (antykoncepcyjną) przez kolejne 7 dni.

- Dokończyć przyjmowanie tabletek z opakowania.

- Przyjąć pominiętą tabletkę oraz

- Dokończyć przyjmowanie tabletek z opakowania.

- Przyjąć pominiętą tabletkę oraz

- Dokończyć przyjmowanie tabletek z opakowania.

- Zamiast robić 7-dniowy okres tabletek placebo, rozpocząć przyjmowanie tabletek z następnego opakowania.

- Natychmiast przerwać przyjmowanie tabletek z tego opakowania.

- Rozpocząć 7-dniowy okres tabletek placebo (nie dłuższy niż 7 dni, wliczając dzień, w którym pominięto tabletkę).

- Następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania.

Pominięto kilka tabletek z jednego opakowania

Pominięto tylko jedną tabletkę
(przyjęta ponad 12 godzin za późno)

W tygodniu 1

W tygodniu 2

W tygodniu 3

Nie

Lub


Co należy zrobić jeśli wystąpią wymioty lub ciężka biegunka


Jeżeli wymioty wystąpiły w ciągu 3 do 4 godzin po przyjęciu żółtej tabletki zawierającej substancje czynne lub wystąpiła ciężka biegunka, istnieje ryzyko, że substancje czynne z tabletki nie zostały całkowicie wchłonięte do organizmu. Sytuacja jest podobna w skutkach do zapomnienia tabletki. Po wymiotach lub biegunce należy możliwie szybko przyjąć jeszcze jedną tabletkę z rezerwowego opakowania. Jeżeli to możliwe, należy przyjąć ją w ciągu 12 godzin po normalnym czasie przyjmowania tabletki. Jeżeli nie jest to możliwe lub upłynęło ponad 12 godzin, należy postępować według zaleceń podanych w punkcie „Pominięcie zastosowania leku Dronin”.


Krwawienie międzymiesiączkowe


Przez pierwsze kilka miesięcy stosowania leku Dronin, mogą wystąpić nieoczekiwane krwawienia (krwawienia poza okresem tabletek placebo). Jeżeli takie krwawienie utrzymuje się dłużej niż kilka miesięcy, lub jeżeli pojawi się po kilku miesiącach, lekarz powinien zbadać przyczynę.


Co należy zrobić, jeżeli nie wystąpi krwawienie w tygodniu stosowania placebo


Jeżeli pacjentka przyjmowała wszystkie żółte tabletki prawidłowo, nie wystąpiły wymioty ani ciężka biegunka i nie przyjmowała jakichkolwiek innych leków, jest bardzo mało prawdopodobne, aby wystąpiła ciąża.


Jeżeli oczekiwane krwawienie nie wystąpi dwa razy pod rząd, może to oznaczać ciążę. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie należy rozpoczynać następnego opakowania, dopóki pacjentka nie upewni się, że nie jest w ciąży.


Opóźnienie wystąpienia krwawienia: co należy wiedzieć


Nawet jeśli nie jest zalecane, opóźnienie wystąpienia krwawienia (krwawienia z odstawienia) jest możliwe przez przejście bezpośrednio do nowego opakowania leku Dronin z pominięciem okresu stosowania tabletek placebo z czwartego rzędu aż do końca drugiego opakowania. Może wystąpić plamienie (kropelki lub plamki krwi) lub krwawienie międzymiesiączkowe podczas przyjmowania tabletek z drugiego opakowania. Po zwykłym 7 dniowym okresie stosowania białych tabletek placebo, należy kontynuować przyjmowanie tabletek z kolejnego opakowania.


Można zapytać lekarza o radę przed podjęciem decyzji o opóźnieniu wystąpienia krwawienia.


Zmiana pierwszego dnia krwawienia: co należy wiedzieć


Jeżeli pacjentka przyjmuje tabletki zgodnie z instrukcją, krwawienie (krwawienie z odstawienia) rozpocznie się w tygodniu stosowania tabletek placebo. Jeżeli trzeba zmienić ten dzień, można to zrobić przez skrócenie (ale nigdy nie wydłużenie) okresu stosowania tabletek placebo. Na przykład, jeżeli okres stosowania tabletek placebo rozpoczyna się w piątek, a pacjentka chce zmienić dzień na wtorek (3 dni wcześniej), należy rozpocząć nowe opakowanie 3 dni wcześniej niż zwykle. Jeżeli okres stosowania tabletek placebo zostanie bardzo skrócony (na przykład do 3 dni lub mniej), krwawienie z odstawienia (krwawienie) może nie wystąpić w tym cyklu. W wyniku tego mogą wystąpić plamienia (kropelki lub plamki krwi) lub krwawienie międzymiesiączkowe.

Jeżeli pacjentka nie jest pewna, jak postępować, powinna skontaktować się z lekarzem.


Przerwanie stosowania leku Dronin


Można przerwać stosowanie leku Dronin w dowolnej chwili. Jeżeli pacjentka nie chce zajść w ciążę, powinna poradzić się lekarza co do innych skutecznych metod kontroli urodzin.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Kiedy należy przerwać stosowanie leku


Należy przerwać stosowanie leku Dronin i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli u pacjentki wystąpią potencjalne objawy zakrzepicy, takie jak:
 1. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Dronin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Jeśli wystąpią objawy niepożądane niewymienione w ulotce lub jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 1. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DRONIN


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Termin ważności


Nie stosować leku Dronin po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym po napisie „Termin ważności” lub „EXP:”


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 1. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Dronin

Tabletki zawierające substancje czynne:

Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol 0,03 mg i drospirenon 3 mg.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, kukurydziana, krospowidon, powidon K 30, polisorbat 80, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E172).

Tabletki placebo:

Rdzeń tabletki: laktoza bezwodna, powidon, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk.


Jak wygląda lek Dronin i co zawiera opakowanie


Tabletki zawierające substancje czynne to żółte, okrągłe tabletki powlekane.

Tabletki placebo to białe, okrągłe tabletki powlekane.Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-07-05

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca

Laboratorios León Farma S.A.

C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera

24008 Villaquilambre – Leon

Hiszpania


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 49

02-672 Warszawa

tel.: (22) 345 93 00


13