OZNAKOWANIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO


PUDEŁKO TEKTUROWE 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Trozel, 2,5 mg, tabletki powlekane


Letrozolum 1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu. 1. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera żółcień pomarańczową FCF (E110). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki. 1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek powlekanych Kod EAN: 5909990802159 1. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. 1. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 1. INNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE 1. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP): 1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Medicamenta a.s., Bĕlohorská 39/260, 169 00 Praga 6, Republika Czeska 1. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17059 1. NUMER SERII


Nr serii (Lot): 1. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany z przepisu lekarza. 1. INSTRUKCJA UŻYCIA 1. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Trozel 2,5 mgOZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO


BLISTER 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Trozel, 2,5 mg, tabletki powlekane


Letrozolum 1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Medicamenta a.s. 1. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP: 1. NUMER SERII


Lot: