INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO


Zolpigen

10 mg, tabletki powlekane

(Zolpidemi tartras)


2. informacja o substancji(ach) aktywnej(ych)


Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg winianu zolpidemu3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


10 tabletek powlekanych5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Generics [UK] Limited.

Station Close

Potters Bar

Hertfordshire, EN6 1TL

Wielka Brytania


12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1184213. NUMER SERII


Numer serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA STOSOWANIA
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Zolpigen 10 mgKod EAN:


5

9

0

9

9

9

0

3

3

9

3

4

1