INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Składane tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Egolanza, 5 mg, tabletki powlekane

Olanzapinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg olanzapiny (w postaci 7,03 mg olanzapiny dichlorowodorku trójwodnego).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Laktoza jednowodna (40,98 mg), żółcień chinolinowa.


W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z ulotką.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane

28 tabletek kod EAN: 59099908240765. SPOSÓB I DROGA(i ) PODANIA


Podanie doustne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki.


6. specjalne ostrzeżenie dotyczące przechowywania produktu

leczniczego w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieciLek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE SPECJALNE OSTRZEŻENIE(A), JEŚLI KONIECZNE


Lek może powodować senność. W razie jej wystąpienia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38

Węgry12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17561


13. NUMER SERII


Numer serii (LOT)14. kategoria dostępności


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Egolanza 5 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Egolanza, 5 mg, tabletki powlekane

Olanzapinum


2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


LOT


5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Składane tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Egolanza, 7,5 mg, tabletki powlekane

Olanzapinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 7,5 mg olanzapiny (w postaci 10,55 mg olanzapiny dichlorowodorku trójwodnego).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Laktoza jednowodna (61,47 mg), żółcień chinolinowa.


W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z ulotką.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane

28 tabletek kod EAN: 5909990824083

56 tabletek kod EAN: 59099908273365. SPOSÓB I DROGA(i ) PODANIA


Podanie doustne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki.


6. specjalne ostrzeżenie dotyczące przechowywania produktu

leczniczego w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieciLek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE SPECJALNE OSTRZEŻENIE(A), JEŚLI KONIECZNE


Lek może powodować senność. W razie jej wystąpienia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38

Węgry12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17562


13. NUMER SERII


Numer serii (LOT)14. kategoria dostępności


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Egolanza 7,5 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Egolanza, 7,5 mg, tabletki powlekane

Olanzapinum


2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

EGIS


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


LOT


5. INNEINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Składane tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Egolanza, 10 mg, tabletki powlekane

Olanzapinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg olanzapiny (w postaci 14,06 mg olanzapiny dichlorowodorku trójwodnego).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Laktoza jednowodna (81,97 mg), żółcień chinolinowa.


W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z ulotką.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane

28 tabletek kod EAN: 5909990824106

56 tabletek kod EAN: 5909990827343


5. SPOSÓB I DROGA(i ) PODANIA


Podanie doustne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki.


6. specjalne ostrzeżenie dotyczące przechowywania produktu

leczniczego w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieciLek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE SPECJALNE OSTRZEŻENIE(A), JEŚLI KONIECZNE


Lek może powodować senność. W razie jej wystąpienia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38

Węgry12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17563


13. NUMER SERII


Numer serii (LOT)14. kategoria dostępności


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Egolanza 10 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Egolanza, 10 mg, tabletki powlekane

Olanzapinum


2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


LOT


5. INNEINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Składane tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Egolanza, 15 mg, tabletki powlekane

Olanzapinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 15 mg olanzapiny (w postaci 21,09 mg olanzapiny dichlorowodorku trójwodnego).


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Laktoza jednowodna (122,95 mg), żółcień chinolinowa.


W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z ulotką.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane

28 tabletek kod EAN: 5909990824120


5. SPOSÓB I DROGA(i ) PODANIA


Podanie doustne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki.


6. specjalne ostrzeżenie dotyczące przechowywania produktu

leczniczego w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieciLek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE SPECJALNE OSTRZEŻENIE(A), JEŚLI KONIECZNE


Lek może powodować senność. W razie jej wystąpienia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38

Węgry12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17564


13. NUMER SERII


Numer serii (LOT)


14. kategoria dostępności


Rp - Lek wydawany na receptę..15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Egolanza 15 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Egolanza, 15 mg, tabletki powlekane

Olanzapinum


2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS

3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


LOT


5. INNEINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Składane tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Egolanza, 20 mg, tabletki powlekane

Olanzapinum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


Każda tabletka powlekana zawiera 20  mg olanzapiny (w postaci 28,12 mg olanzapiny dichlorowodorku trójwodnego).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Laktoza jednowodna (163,94 mg), żółcień chinolinowa.


W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z ulotką.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane

28 tabletek kod EAN: 59099908241375. SPOSÓB I DROGA(i ) PODANIA


Podanie doustne

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki.


6. specjalne ostrzeżenie dotyczące przechowywania produktu

leczniczego w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieciLek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE SPECJALNE OSTRZEŻENIE(A), JEŚLI KONIECZNE


Lek może powodować senność. W razie jej wystąpienia nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapeszt, Keresztúri út 30-38

Węgry


12. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17565


13. NUMER SERII


Numer serii (LOT)14. kategoria dostępności


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Egolanza 20 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH


Blister


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Egolanza, 20 mg, tabletki powlekane

Olanzapinum


2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


EGIS


3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


LOT


5. INNE