INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tacni, 0,5 mg, kapsułki twarde

Tacrolimusum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda kapsułka twarda leku Tacni 0,5 mg zawiera 0,5 mg takrolimusu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę bezwodną.

Dalsze informacje – patrz ulotka dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułka, twarda

20 kapsułek Kod EAN: 5909990820993

30 kapsułek Kod EAN: 5909990821006

50 kapsułek Kod EAN: 5909990821020

60 kapsułek Kod EAN: 5909990821037

90 kapsułek Kod EAN: 5909990821044

100 kapsułek Kod EAN: 59099908210515. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie połykać środka pochłaniającego wilgoć.

Ten lek należy przyjmować 2 razy na dobę.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (w saszetce z folii aluminiowej) w celu ochrony przed światłem i wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1753513. NUMER SERII


Nr serii (Lot:)14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Tacni 0,5 mg


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tacni, 1 mg, kapsułki twarde

Tacrolimusum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda kapsułka twarda leku Tacni 1 mg zawiera 1 mg takrolimusu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę bezwodną.

Dalsze informacje – patrz ulotka dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułka, twarda

20 kapsułek Kod EAN:

30 kapsułek Kod EAN:

50 kapsułek Kod EAN:

60 kapsułek Kod EAN:

90 kapsułek Kod EAN:

100 kapsułek Kod EAN:5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie połykać środka pochłaniającego wilgoć.

Ten lek należy przyjmować 2 razy na dobę.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (w saszetce z folii aluminiowej) w celu ochrony przed światłem i wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr:13. NUMER SERII


Nr serii (Lot:)14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Tacni 1 mgINFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tacni, 5 mg, kapsułki twarde

Tacrolimusum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Każda kapsułka twarda leku Tacni 5 mg zawiera 5 mg takrolimusu.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera laktozę bezwodną.

Dalsze informacje – patrz ulotka dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułka, twarda

20 kapsułek Kod EAN:

30 kapsułek Kod EAN:

50 kapsułek Kod EAN:

60 kapsułek Kod EAN:

90 kapsułek Kod EAN:

100 kapsułek Kod EAN:5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie połykać środka pochłaniającego wilgoć.

Ten lek należy przyjmować 2 razy na dobę.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 30C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (w saszetce z folii aluminiowej) w celu ochrony przed światłem i wilgocią.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr:13. NUMER SERII


Nr serii (Lot:)14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Tacni 5 mgMINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tacni, 0,5 mg, kapsułki twarde

Tacrolimusum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


TEVA3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tacni, 1 mg, kapsułki twarde

Tacrolimusum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


TEVA3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tacni, 5 mg, kapsułki twarde

Tacrolimusum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


TEVA3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Aluminiowa torebka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tacni, 0,5 mg, kapsułki twarde2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE


Torebka zawiera środek pochłaniający wilgoć. Nie połykać.MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Aluminiowa torebka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tacni, 1 mg, kapsułki twarde


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE


Torebka zawiera środek pochłaniający wilgoć. Nie połykać.


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Aluminiowa torebka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tacni, 5 mg, kapsułki twarde2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE


Torebka zawiera środek pochłaniający wilgoć. Nie połykać.