INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


{PUDEŁKO TEKTUROWE}1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Theraflu ExtraGRIP

Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Pheniramini maleas

650 mg + 10 mg + 20 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego.2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 saszetka zawiera:

paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


oraz substancje pomocnicze, w tym: 12,6 g sacharozy, żółcień pomarańczową i 42,2 mg sodu – szczegółowe informacje w ulotce.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


6 saszetek Kod EAN 5909990418961

10 saszetek Kod EAN 5909990418978


1 saszetka zawiera proszek do sporządzania roztworu doustnego o naturalnym aromacie cytrynowym. Proszek jest rozpuszczalny w gorącej wodzie.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Droga podania: doustna6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Novartis Consumer Health GmbH

Zielstattstrasse 40

81379 Monachium, Niemcy12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 1188013. NUMER SERII


Numer serii:14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Lek zawiera paracetamol


Lek wieloskładnikowy. Zawiera jako substancje czynne: chlorowodorek fenylefryny zmniejszający przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa, paracetamol działający przeciwbólowo i przeciwgorączkowo oraz maleninan feniraminy – substancję antyhistaminową zmniejszającą produkcję śluzowej wydzieliny w nosie.

Theraflu ExtraGRIP po rozpuszczeniu w wodzie tworzy gorący, aromatyczny napój.

Theraflu ExtraGRIP stosuje się w leczeniu objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno – stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa (katar), kichanie.


Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance gorącej wody. Przyjmować doustnie w postaci gorącego napoju.

Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. W ciągu doby można przyjąć zawartość 3 saszetek. Zgodnie z przedstawionym schematem dawkowania preparat można stosować nieprzerwanie wyłącznie przez 5 kolejnych dni.

Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.


Lek może powodować senność. Podczas stosowania preparatu Theraflu ExtraGRIP nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych. Uczucie senności może nasilać się u osób stosujących lek i przyjmujących leki nasenne lub pijących napoje alkoholowe.16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


theraflu extragrip
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


SASZETKA1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Theraflu ExtraGRIP

(Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Pheniramini maleas)

proszek do sporządzania roztworu doustnego, 650 mg + 10 mg + 20 mg2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład:

1 saszetka zawiera: paracetamol 650 mg, chlorowodorek fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


oraz substancje pomocnicze, w tym: 12,6 g sacharozy, żółcień pomarańczową i 42,2 mg sodu – szczegółowe informacje w ulotce.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


1 saszetka zawiera proszek do sporządzania roztworu doustnego o naturalnym aromacie cytrynowym. Proszek jest rozpuszczalny w gorącej wodzie.5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Droga podania: doustna6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Novartis Consumer Health GmbH12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13. NUMER SERII


Numer serii:14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Lek wieloskładnikowy. Theraflu ExtraGRIP stosuje się w leczeniu objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno – stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie.


Dawkowanie: Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 szklance gorącej wody. Przyjmować doustnie w postaci gorącego napoju.

Jednorazowo można przyjąć zawartość 1 saszetki. W razie konieczności dalszego leczenia objawowego dawkę tę można powtórzyć po 4-6 godzinach. W ciągu doby można przyjąć zawartość 3 saszetek.

Aby otworzyć: przetnij torebkę wzdłuż przerywanej linii

---------------------------------------------------------------------------------------16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A