INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM:

Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Contexine, 2 mg, tabletki powlekane

(Ropinirolum)


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka powlekana zawiera 2,28 mg chlorowodorku ropinirolu równoważność 2 mg ropinirolu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera laktozę. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy przeczytać ulotkę.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki powlekane. Opakowanie zawiera

21 tabletek powlekanych kod EAN 5909990817498

84 tabletek powlekanych kod EAN 5909990817504


5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ºC.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Ranbaxy (Poland) Sp z o.o.

ul. Kubickiego 11

02-954 Warszawa


12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17510


13. NUMER SERII


Nr serii


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Contexine, 2 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH:1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Contexine, 2 mg, tabletki powlekane

(Ropinirolum)


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Ranbaxy


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności


4. NUMER SERII


Nr serii


5. INNE