INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Montexal, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelukastum

Dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 5 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera aspartam (E951). W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


14 tabletek do rozgryzania i żucia kod EAN 5909990819027

20 tabletek do rozgryzania i żucia kod EAN 5909990819034

28 tabletek do rozgryzania i żucia kod EAN 5909990819041

30 tabletek do rozgryzania i żucia kod EAN 5909990819058

50 tabletek do rozgryzania i żucia kod EAN 5909990819065

98 tabletek do rozgryzania i żucia kod EAN 5909990819072

100 tabletek do rozgryzania i żucia kod EAN 5909990819089


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ICN Polfa Rzeszów S.A.

ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 17500

13. NUMER SERII


Nr serii (Lot)


14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A


Montexal 5 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Montexal, 5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelukastum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


ICN Polfa Rzeszów S.A.

3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP


4. NUMER SERII


Lot


5. INNE
3