INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


AMPUŁKA 20 ml


Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofolum

10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji


20 ml


Przed użyciem wstrząsnąć opakowanie.


Należy postępować zgodnie ze sposobem podawania opisanym w ulotce dla pacjenta.


Fresenius Kabi


Nr serii:


Termin ważności:


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


FIOLKA 20 ml


Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofolum

10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji


20 ml


Przed użyciem wstrząsnąć opakowanie.


Należy postępować zgodnie ze sposobem podawania opisanym w ulotce dla pacjenta.


Fresenius Kabi


Nr serii:


Termin ważności:


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


FIOLKA 50 ml


Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofolum

10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji


50 ml


Przed użyciem wstrząsnąć opakowanie.


Należy postępować zgodnie ze sposobem podawania opisanym w ulotce dla pacjenta.


Fresenius Kabi


Nr serii:


Termin ważności:


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


FIOLKA 100 ml


Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofolum

10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji


100 ml


Przed użyciem wstrząsnąć opakowanie.


Należy postępować zgodnie ze sposobem podawania opisanym w ulotce dla pacjenta.


Fresenius Kabi


Nr serii:


Termin ważności:


INFORMACJE ZAMIESZCZENE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


AMPUŁKA (5 x 20 ml)


Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofolum

10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji


Skład:

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu


oraz substancje pomocnicze: olej sojowy oczyszczony, triglicerydy o średniej długości łańcucha, glicerol, oczyszczone fosfatydy jaja kurzego, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.


5 x 20 ml


Należy postępować zgodnie ze sposobem podawania zamieszczonym w ulotce dla pacjenta.


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Przed użyciem wstrząsnąć opakowanie.

Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji, pochodzący z nieuszkodzonych opakowań.

Do jednorazowego wstrzyknięcia lub wlewu u jednego pacjenta.

Po jednorazowym użyciu wszelkie pozostałości leku należy usunąć.

Emulsja jest jałowa i nie zawiera środków konserwujących.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem szyjkę ampułki należy oczyścić alkoholem w aerozolu lub wacikiem nasączonym alkoholem.

Używać tylko z zachowaniem zasad aseptyki.


Nr serii:

Termin ważności:


Pozwolenie nr:11898


Lz - Lek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.


Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kroener Strasse 1

D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy((Kod kreskowy EAN UCC))

5

9

0

9

9

9

0

4

2

0

9

8

8


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


((piktogram znaku drogowego ostrzegawczego))
INFORMACJE ZAMIESZCZENE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


FIOLKA (5 x 20 ml)


Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofolum

10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji


Skład:

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu


oraz substancje pomocnicze: olej sojowy oczyszczony, triglicerydy o średniej długości łańcucha, glicerol, oczyszczone fosfatydy jaja kurzego, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.


5 x 20 ml


Należy postępować zgodnie ze sposobem podawania zamieszczonym w ulotce dla pacjenta.


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Przed użyciem wstrząsnąć opakowanie.

Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji, pochodzący z nieuszkodzonych opakowań.

Do jednorazowego wstrzyknięcia lub wlewu u jednego pacjenta.

Po jednorazowym użyciu wszelkie pozostałości leku należy usunąć.

Emulsja jest jałowa i nie zawiera środków konserwujących.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem gumową membranę należy oczyścić alkoholem w aerozolu lub wacikiem nasączonym alkoholem.

Używać tylko z zachowaniem zasad aseptyki.


Nr serii:

Termin ważności:


Pozwolenie nr:11898


Lz - Lek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.


Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kroener Strasse 1

D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy((Kod kreskowy EAN UCC))

5

9

0

9

9

9

0

4

2

0

9

9

5


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


((piktogram znaku drogowego ostrzegawczego))


INFORMACJE ZAMIESZCZENE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


FIOLKA 50 ml


Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofolum

10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji


Skład:

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu


oraz substancje pomocnicze: olej sojowy oczyszczony, triglicerydy o średniej długości łańcucha, glicerol, oczyszczone fosfatydy jaja kurzego, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.


1 x 50 ml


Należy postępować zgodnie ze sposobem podawania zamieszczonym w ulotce dla pacjenta.


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Przed użyciem wstrząsnąć opakowanie.

Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji, pochodzący z nieuszkodzonych opakowań.

Do jednorazowego wstrzyknięcia lub wlewu u jednego pacjenta.

Po jednorazowym użyciu wszelkie pozostałości leku należy usunąć.

Emulsja jest jałowa i nie zawiera środków konserwujących.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem gumową membranę należy oczyścić alkoholem w aerozolu lub wacikiem nasączonym alkoholem.

Używać tylko z zachowaniem zasad aseptyki.


Nr serii:

Termin ważności:


Pozwolenie nr:11898


Lz - Lek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.


Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kroener Strasse 1

D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy((Kod kreskowy EAN UCC))

5

9

0

9

9

9

0

4

2

1

0

0

8


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


((piktogram znaku drogowego ostrzegawczego))


INFORMACJE ZAMIESZCZENE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


FIOLKA (10 x 50 ml)


Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofolum

10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji


Skład:

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu


oraz substancje pomocnicze: olej sojowy oczyszczony, triglicerydy o średniej długości łańcucha, glicerol, oczyszczone fosfatydy jaja kurzego, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.


10 x 50 ml


Należy postępować zgodnie ze sposobem podawania zamieszczonym w ulotce dla pacjenta.


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Przed użyciem wstrząsnąć opakowanie.

Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji, pochodzący z nieuszkodzonych opakowań.

Do jednorazowego wstrzyknięcia lub wlewu u jednego pacjenta.

Po jednorazowym użyciu wszelkie pozostałości leku należy usunąć.

Emulsja jest jałowa i nie zawiera środków konserwujących.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem gumową membranę należy oczyścić alkoholem w aerozolu lub wacikiem nasączonym alkoholem.

Używać tylko z zachowaniem zasad aseptyki.


Nr serii:

Termin ważności:


Pozwolenie nr:11898


Lz - Lek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.


Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kroener Strasse 1

D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy((Kod kreskowy EAN UCC))

5

9

0

9

9

9

0

4

2

1

0

4

6


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


((piktogram znaku drogowego ostrzegawczego))


INFORMACJE ZAMIESZCZENE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


FIOLKA 100 ml


Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofolum

10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji


Skład:

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu


oraz substancje pomocnicze: olej sojowy oczyszczony, triglicerydy o średniej długości łańcucha, glicerol, oczyszczone fosfatydy jaja kurzego, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.


1 x 100 ml


Należy postępować zgodnie ze sposobem podawania zamieszczonym w ulotce dla pacjenta.


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Przed użyciem wstrząsnąć opakowanie.

Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji, pochodzący z nieuszkodzonych opakowań.

Do jednorazowego wstrzyknięcia lub wlewu u jednego pacjenta.

Po jednorazowym użyciu wszelkie pozostałości leku należy usunąć.

Emulsja jest jałowa i nie zawiera środków konserwujących.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem gumową membranę należy oczyścić alkoholem w aerozolu lub wacikiem nasączonym alkoholem.

Używać tylko z zachowaniem zasad aseptyki.


Nr serii:

Termin ważności:


Pozwolenie nr:11898


Lz - Lek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.


Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kroener Strasse 1

D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy((Kod kreskowy EAN UCC))

5

9

0

9

9

9

0

4

2

1

0

5

3


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


((piktogram znaku drogowego ostrzegawczego))
INFORMACJE ZAMIESZCZENE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


FIOLKA (10 x 100 ml)


Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofolum

10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwań lub infuzji


Skład:

1 ml emulsji zawiera 10 mg propofolu


oraz substancje pomocnicze: olej sojowy oczyszczony, triglicerydy o średniej długości łańcucha, glicerol, oczyszczone fosfatydy jaja kurzego, kwas oleinowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.


10 x 100 ml


Należy postępować zgodnie ze sposobem podawania zamieszczonym w ulotce dla pacjenta.


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Przed użyciem wstrząsnąć opakowanie.

Stosować wyłącznie lek o jednorodnej konsystencji, pochodzący z nieuszkodzonych opakowań.

Do jednorazowego wstrzyknięcia lub wlewu u jednego pacjenta.

Po jednorazowym użyciu wszelkie pozostałości leku należy usunąć.

Emulsja jest jałowa i nie zawiera środków konserwujących.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem gumową membranę należy oczyścić alkoholem w aerozolu lub wacikiem nasączonym alkoholem.

Używać tylko z zachowaniem zasad aseptyki.


Nr serii:

Termin ważności:


Pozwolenie nr:11898


Lz - Lek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.


Podmiot odpowiedzialny:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kroener Strasse 1

D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Niemcy((Kod kreskowy EAN UCC))

5

9

0

9

9

9

0

4

2

1

0

6

0


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


((piktogram znaku drogowego ostrzegawczego))


10