ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


MYCOSPOR ONYCHOSET, maść, (10 mg + 400 mg)/g

(Bifonazolum + Urea)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

informacja.

może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.


Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Mycospor Onychoset i w jakim celu się go stosuje

 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mycospor Onychoset

 3. Jak stosować lek Mycospor Onychoset

 4. Możliwe działania niepożądane

 5. Jak przechowywać lek Mycospor Onychoset

 6. Inne informacje 1. CO TO JEST MYCOSPOR ONYCHOSET I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Mycospor Onychoset ma postać maści, jest lekiem przeciwgrzybiczym. Lek zawiera substancje czynną bifonazol o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego oraz mocznik, który ułatwia przenikanie bifonazolu do paznokcia i nasila jego działanie.


Wskazania

Mycospor Onychoset stosuje się w grzybiczych zakażeniach paznokci rąk i nóg. 1. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU MYCOSPOR ONYCHOSET


Kiedy nie stosować leku Mycospor Onychoset

- w nadwrażliwości na bifonazol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Mycospor Onychoset

Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości na inne przeciwgrzybicze pochodne imidazolu (np. ekonazol, klotrymazol, mikonazol) powinni ostrożnie stosować leki zawierające bifonazol.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Ze względu na zawartość lanoliny produkt może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry)


Stosowanie leku Mycospor Onychoset z innymi lekami

Brak danych.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Mycospor Onychoset nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. 1. JAK STOSOWAĆ LEK MYCOSPOR ONYCHOSET


Lek Mycospor Onychoset należy, o ile lekarz nie zalecił inaczej, zgodnie z opisanymi poniżej zaleceniami. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na paznokcie.

Lek Mycospor Onychoset stosuje się raz na dobę, nanosząc cienką warstwę maści na całą powierzchnię zmienionego chorobowo paznokcia.


Sposób stosowania

 1. Nogę lub rękę umyć w ciepłej wodzie, dokładnie osuszyć.
 1. Wsunąć zagiętą końcówkę tuby w szczelinę plastikową walca, a następnie umieścić go razem z tubą w oprawce wyciskarki. Wolno przekręcać walec w prawo aż do uzyskania paska maści o długości odpowiedniej do pokrycia dotkniętego grzybicą paznokcia.
 1. Nanieść maść na chorobowo zmienione paznokcie. Nie wcierać. 1. Połową plastra pokryć paznokieć. (Rysunki przedstawiają spodnią stronę stopy.) Uwaga! Dla małych paznokci listek plastra można podzielić na mniejsze części.
 1. Boczne części plastra pokryte klejem przykleić do dolnej powierzchni palca.
 1. Drugą połową plastra pokryć spód palca. 1. W ten sposób paznokieć będzie całkowicie zaklejony. Opatrunek pozostawić na 24 godziny. (Rysunek przedstawia górną stronę stopy.) 1. Po upływie 24 godzin zdjąć plaster po czym rękę lub nogę moczyć w ciepłej wodzie przez 10 minut i następnie dokładnie osuszyć.
 1. Za pomocą skrobaka ostrożnie usunąć rozmiękczoną warstwę zakażonego paznokcia.
10 Następnie paznokcie należy dokładnie osuszyć i ponownie nanieść lek i założyc opatrunek.Lek działa wyłącznie na zakażone powierzchnie paznokcia, pozostawiając zdrowe części bez zmian. Zazwyczaj nie jest więc konieczne zabezpieczanie przylegających do zakażonego paznokcia okolic zdrowej skóry. Jednak w przypadku wystąpienia objawów podrażnienia, należy zabezpieczyć przylegającą skórę, np. smarując pastą cynkową. Wielkość plastra znajdującego się w zestawie odpowiada rozmiarom paznokci.


Czas trwania leczenia

Leczenie lekiem Mycospor Onychoset powinno trwać tak długo, aż wszystkie zakażone warstwy paznokcia zostaną usunięte, a podłoże po usuniętym paznokciu wygładzi się. Zazwyczaj trwa to od 7 do 14 dni. Po usunięciu zakażonych warstw paznokcia należy kontynuować leczenie lekiem Mycospor w postaci kremu, stosując go raz na dobę przez następne 4 tygodnie.


Pojedyncze opakowanie, zawierające maść oraz plastry, wystarcza na 30-krotne użycie, tzn. można leczyć 3 zakażone paznokcie przez 10 dni. Jeśli plastry zostaną wykorzystane wcześniej niż maść, można dokupić inny plaster wodoodporny i dopasować jego wielkość do rozmiarów paznokci.


Dzieci:

U małych dzieci lek może być stosowany wyłącznie na zlecenie i pod kontrolą lekarza.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mycospor Onychoset

Nie są znane przypadki przedawkowania leku Mycospor Onychoset.


Pominięcie zastosowania leku Mycospor Onychoset

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy jak najszybciej zastosować następną dawkę.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 1. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Mycospor Onychoset może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Może wystapić kontaktowe zapalenie skóry, maceracja skóry, łuszczenie skóry, zaburzenia w obrębie paznokcia, odbarwienie paznokcia, rumień, podrażnienie, świąd, wysypka.


Bardzo rzadko obserwuje się uczulenie na plaster. Dlatego w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy skontaktować się z lekarzem. Można zmienić rodzaj używanego plastra na inny lub zastosować gumową osłonkę na palec.


Objawy niepożądane zwykle ustępują po zakończeniu leczenia.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę. 1. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK MYCOSPOR ONYCHOSET


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.


Nie należy stosować leku Mycospor Onychoset po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 1. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Mycospor Onychoset

Substancją czynną leku jest bifonazol 10 mg/g. oraz mocznik 400 mg/g.

Inne składniki leku to: wosk biały, wazelina biała, lanolina.


Jak wygląda Mycospor Onychoset i co zawiera opakowanie

Lek Mycospor Onychotest jest maścią.

Dostępne opakowanie leku to zestaw zawierający:

- tubę z 10 g maści,

- wyciskarkę do maści,

- 15 szt. plastrów,

- skrobak do paznokci.

Całość jest umieszczona w w tekturowym pudełku.


Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa


Wytwórca:

Kern Pharma, SL

Polígono Industrial Colón II

Venus, 72

08228 Terrassa (Barcelona), Hiszpania


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.


Polska

Bayer Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa

Numer telefonu: 0-(prefix)-22-572 3500

www.bayer.com.pl


Data zatwierdzenia ulotki: 2010-10-29

6