ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Folidex

400 mikrogramów tabletki

(Acidum folicum)Spis treści ulotki:

 1. Co to jest Folidex i w jakim celu się go stosuje

 2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Folidex

 3. Jak przyjmować Folidex

 4. Możliwe działania niepożądane

 5. Jak przechowywać Folidex

 6. Inne informacje


 1. CO TO JEST FOLIDEX I W JAKIM CELU SIE GO STOSUJE


Substancja czynna leku, kwas foliowy, jest witaminą potrzebną do wytwarzania nowych komórek w organizmie. Aby zachować zdrowie, konieczne jest regularne uzupełnianie zasobów kwasu foliowego. Szczególnie kobiety planujące zajście w ciążę oraz kobiety ciężarne potrzebują odpowiedniej ilości kwasu foliowego, który jest wykorzystywany przez rozwijający się płód.

Folidex pomaga zapobiegać powstawaniu u potomstwa wrodzonych wad cewy nerwowej, takich jak rozszczep kręgosłupa (rzadka wada wrodzona dolnego odcinka kręgosłupa, która może prowadzić do przepukliny rdzenia kręgowego, nietrzymania kału i moczu oraz zaburzeń ruchowych i czuciowych w kończynach dolnych). 1. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU FOLIDEX


Kiedy nie przyjmować leku Folidex

Jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie na kwas foliowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Jeśli u pacjentki występuje nowotwór.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Folidex


We wszystkich wymienionych przypadkach należy zastosować większą dawkę kwasu foliowego niż dawka zawarta w 1 tabletce leku Folidex.


Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli przyjmuje się lub ostatnio przyjmowało którykolwiek z następujących leków: leki przeciwpadaczkowe, antagoniści kwasu foliowego (metotreksat, sulfasalazyna) oraz chloramfenikol.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Folidex

Lek zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Lek nie zawiera glutenu, dlatego nie jest przeciwwskazany u pacjentów cierpiących na celiakię. 1. JAK PRZYJMOWAĆ FOLIDEX

Folidex należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka leku Folidex to 1 tabletka na dobę przyjmowana w okresie planowanego zajścia w ciążę i do dwunastego tygodnia ciąży. Lek należy przyjmować o stałej porze przed posiłkiem.

Dawka leku nie jest odpowiednia, jeśli pacjentka wcześniej urodziła dziecko z wadą cewy nerwowej.


Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Folidex

Dawki kwasu foliowego, nawet dużo większe od tych, które zawiera Folidex, nie powinny powodować szkodliwych objawów.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 1. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Folidex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występują reakcje alergiczne: rumień, swędzenie, pokrzywka.

W przypadku stosowania dawek większych niż zawarte w leku Folidex, mogą występować zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, dolegliwości ze strony jamy brzusznej, wzdęcia), drażliwość i bezsenność.


U niektórych osób w czasie stosowania leku Folidex, mogą wystąpić inne działania niepożądane. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


 1. JAK PRZECHOWYWAĆ FOLIDEX

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Folidex po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko. 1. INNE INFORMACJE

Co zawiera Folidex


Substancją czynną leku jest kwas foliowy, 400 mikrogramów w tabletce

Ponadto lek zawiera laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, karboksymetyloskrobię sodową (typ A), magnezu stearynian.


Jak wygląda Folidex i co zawiera opakowanie

Okrągłe, żółte tabletki.

Opakowanie zawiera 28 tabletek w blistrach z folii Al/PCW.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ITALFARMACO S.p.A – Viale F. Testi, 330 – 20126 Milano, Włochy

Tel. + 39 02 64431

Fax. + 39 02644346

e-mail: [email protected]Data zatwierdzenia ulotki: 2010-10-293