INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


BICARDEF 5

(Bisoprololi fumaras)

5 mg, tabletki powlekane2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład

1 tabletka powlekana zawiera:


Substancja czynna

Bisoprololi fumaras (Bisoprololu fumaran) 5 mg3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze:

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


30 tabletek5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Sposób podawania i droga podania

Lek przeznaczony do stosowania doustnego.


Przestrzegać indywidualnych zaleceń lekarza dotyczących dawkowania leku.


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (Tw):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25C. W celu ochrony przed światłem przechowywać w oryginalnym opakowaniu.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel.: +48 (71) 352 95 22

faks: +48 (71) 352 76 3612. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Numer pozwolenia 1739513. NUMER SERII


Numer serii (S)14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA
16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

BICARDEF 5 mgLogo podmiotu odpowiedzialnegoKod kreskowy EAN UCC 5909990820375


2/2