INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Pudełko tekturowe1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


TARDOX DIS, 100 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

Doxycyclinum


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


Jedna tabletka zawiera 100 mg doksycykliny w postaci doksycykliny jednowodnej.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Zawiera między innymi: laktozę. Więcej informacji – patrz ulotka.


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej.


10 tabletek Kod EAN: 5909990820368


5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do stosowania doustnego, ściśle według zaleceń lekarza.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od wilgoci i światła.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa


12. NUMER (Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Nr pozwolenia: 17402


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. - lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


[Tardox Dis] [100 mg]MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


TARDOX DIS, 100 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

Doxycyclinum


2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Logo Polfa Tarchomin S.A.


3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


4. NUMER SERII


Nr serii:


5. INNE

dUR270409

Nowa rej’’16062010