INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gliclazide Richter, 30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Gliclazidum


  1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 30 mg gliklazydu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


60 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Tabletkę połykać w całości.

Nie żuć ani nie kruszyć.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE< JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z.o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA


Pozwolenie nr: 17333


13. Numer serii


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Gliclazide RichterKod EAN UCC: 5909990802265
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gliclazide Richter, 30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Gliclazidum


  1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Jedna tabletka zawiera 30 mg gliklazydu.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


120 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Tabletkę połykać w całości.

Nie żuć ani nie kruszyć.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.


6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE< JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z.o.o.

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki


((logo podmiotu odpowiedzialnego))


12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA


Pozwolenie nr:


13. Numer serii


Nr serii (Lot):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp - Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Gliclazide RichterKod EAN UCC: 5909990802272
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Blister1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Gliclazide Richter, 30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Gliclazidum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.


((logo podmiotu odpowiedzialnego))3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:


4. NUMER SERII


Lot:


5. INNE