ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Orgametril, 5 mg, tabletki

Linestrenolum


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Orgametril i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Orgametril

3. Jak stosować lek Orgametril

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Orgametril

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK ORGAMETRIL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Orgametril zawiera linestrenol, syntetyczny progestagen podobny do naturalnego progesteronu.


Progestageny, w tym Orgametril, często stosuje się w zaburzeniach cyklu miesiączkowego.Wskazania do stosowania leku Orgametril:2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ORGAMETRIL


Kiedy nie stosować leku Orgametril


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Orgametril


Pacjentki z wymienionymi poniżej chorobami powinny pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską. Należy poinformować lekarza o występowaniu:


Stosowanie leku Orgametril z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.


Stosowanie innych leków może wpływać na skuteczność działania leku Orgametril i Orgametril może wpływać na skuteczność działania innych leków. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu lub zamiarze przyjmowania innych leków takich, jak:


Ciąża i karmienie piersią


Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Stosowanie leku Orgametril w ciąży lub jej podejrzeniu jest przeciwwskazane.


W czasie karmienia piersią przed zastosowaniem leku Orgametril należy poradzić się lekarza.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn


U niektórych pacjentek mogą wystąpić zawroty głowy. Nie należy wtedy prowadzić pojazdów mechanicznych.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Orgametril


Lek Orgametril zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.3. JAK STOSOWAĆ LEK ORGAMETRIL


Lek Orgametril należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.UWAGA: pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego to pierwszy dzień cyklu.


Lek Orgametril należy przyjmować doustnie o tej samej porze dnia, popijając małą ilością wody lub innego płynu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Orgametril jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Zażycie większej niż zalecana dawki leku Orgametril


W przypadku połknięcia większej liczby tabletek należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Mogą wystąpić nudności i wymioty.


Pominięcie zażycia leku Orgametril


Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


W przypadku pominięcia dawki, lek należy przyjąć jak najszybciej chyba, że przerwa jest dłuższa niż 24 godziny. W tym przypadku należy pominąć nieprzyjętą dawkę leku.


Przerwanie stosowania leku Orgametril

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.


Linestrenol wywiera wpływ na błonę śluzową trzonu macicy, może być stosowany w leczeniu zaburzeń cykli miesiączkowych. Cykle normalizuje się przez podawanie leku Orgametril przez kilka dni w miesiącu. Kilka dni po zakończeniu przyjmowania leku Orgametril, często w ciągu 3 dni, następuje złuszczanie błony śluzowej i występuje krwawienie (podobne do miesiączki).4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Orgametril może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


W zależności od dawki i wrażliwości pacjentki lek Orgametril może powodować działania niepożądane. Obserwowano następujące działania niepożądane:

Nadwrażliwość, zatrzymywanie płynów, zwiększenie stężenia glukozy we krwi po posiłku (zmniejszona tolerancja glukozy), zmiany stężenia lipidów i cholesterolu we krwi, nerwowość, nastroje depresyjne, zwiększenie lub zmniejszenie libido, ból głowy, migrena, zawroty głowy, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcia, żółtaczka, wzmożona potliwość, ostuda (brunatne plamy na twarzy), świąd, łojotok, trądzik, reakcje skórne, nadmierne owłosienie ciała lub twarzy, krwawienia międzymiesiączkowe występujące w pierwszych 2 miesiącach leczenia, tkliwość piersi, brak miesiączki, upławy.


W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę w szczególności, jeżeli wystąpią krwawienia z dróg rodnych.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ORGAMETRIL


Przechowywać w temperaturze poniżej 30C. Chronić od światła i wilgoci.


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie stosować leku Orgametril po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po „Termin ważności (EXP)”.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Orgametril


- Substancją czynną leku jest linestrenol.

- Inne składniki leku to: Dl-alfa-tokoferol, skrobia ziemniaczana, glicerol, magnezu stearynian, talk, laktoza jednowodna


Jak wygląda lek Orgametril i co zawiera opakowanie


Białe, okrągłe tabletki z nacięciem, napisem Organon z jednej strony, kodem TT powyżej i „4” poniżej dzielącej linii z drugiej strony tabletki.


Opakowanie zawiera 30 tabletek.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Holandia


Data zatwierdzenia ulotki: 13.09.2010 r.

5