INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM


(Pudełko tekturowe z blistrem lub blistrami)


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gaviscon o smaku mięty TAB

Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas,

250 mg + 133,5 mg + 80 mg, tabletki do rozgryzania i żucia2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka zawiera 250 mg alginianu sodu, 133,5 mg wodorowęglanu sodu oraz 80 mg węglanu wapnia.3. Wykaz substancji pomocniczych


Zawiera sód, wapń oraz aspartam (E951). Dalsze informacje, patrz ulotka.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


8 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

3

4

7


16 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

3

5

4


24 tabletki do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

3

6

1


32 tabletki do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

3

7

8


48 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

3

8

55. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania doustnego, przeżuć dokładnie przed połknięciem.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Jeśli objawy nie ustępują po 7 dniach, należy skonsultować się z lekarzem. Lek zawiera sód i wapń. Jeśli wymagane jest ograniczenie podaży tych składników w diecie, należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku występowania fenyloketonurii należy pamiętać, że lek zawiera aspartam (E951) stanowiący źródło fenyloalaniny.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki12. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1733213. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Dorośli, w tym osoby w wieku podeszłym oraz dzieci w wieku 12 lat i powyżej: po wystąpieniu objawów dwie do czterech tabletek po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Gaviscon o smaku mięty TAB
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM


(Pudełko tekturowe z pojemnikami z polipropylenu)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gaviscon o smaku mięty TAB

Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas,

250 mg + 133,5 mg + 80 mg, tabletki do rozgryzania i żucia2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 250 mg alginianu sodu, 133,5 mg wodorowęglanu sodu oraz 80 mg węglanu wapnia.3. Wykaz substancji pomocniczych


Zawiera sód, wapń oraz aspartam (E951). Dalsze informacje, patrz ulotka.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


2 x 16 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

4

7

7


2 x 18 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

4

8

4


2 x 20 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

4

9

1


2 x 22 tabletki do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

5

0

7


2 x 24 tabletki do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

5

2

15. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania doustnego, przeżuć dokładnie przed połknięciem.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Lek zawiera sód, wapń i aspartan (E951). Dalsze informacje, patrz ulotka. Jeśli wymagane jest ograniczenie podaży tych składników w diecie, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Jeśli objawy nie ustępują po 7 dniach, należy skonsultować się z lekarzem.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki12. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1733213. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Dorośli oraz dzieci w wieku 12 lat i powyżej: dwie do czterech tabletek po posiłkach i przed snem Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Gaviscon o smaku mięty TAB
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM


(Pojemnik z polipropylenu)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gaviscon o smaku mięty TAB

Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas,

250 mg + 133,5 mg + 80 mg, tabletki do rozgryzania i żucia2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 250 mg alginianu sodu, 133,5 mg wodorowęglanu sodu oraz 80 mg węglanu wapnia.3. Wykaz substancji pomocniczych


Zawiera sód, wapń oraz aspartam (E951). Dalsze informacje, patrz ulotka.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


16 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

18 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

20 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

22 tabletki do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

24 tabletki do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania doustnego, przeżuć dokładnie przed połknięciem.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Lek zawiera sód, wapń i aspartan (E951). Dalsze informacje, patrz ulotka. Jeśli wymagane jest ograniczenie podaży tych składników w diecie, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Jeśli objawy nie ustępują po 7 dniach, należy skonsultować się z lekarzem.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki12. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1733213. NUMER SERII


Numer serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Dorośli oraz dzieci w wieku 12 lat i powyżej: dwie do czterech tabletek po posiłkach i przed snem Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.
16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Gaviscon o smaku mięty TAB
OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO

(Blister)Gaviscon o smaku mięty TAB

Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas

250 mg + 133,5 mg + 80 mg, tabletki do rozgryzania i żucia


Reckitt Benckiser (Poland) S.A.


((Termin ważności)) EXP:


((Numer serii)) Lot:OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO I ZEWNĘTRZNEGO


(Pojemnik z polipropylenu)1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gaviscon o smaku mięty TAB

Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas,

250 mg + 133,5 mg + 80 mg, tabletki do rozgryzania i żucia2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 250 mg alginianu sodu, 133,5 mg wodorowęglanu sodu oraz 80 mg węglanu wapnia.3. Wykaz substancji pomocniczych


Zawiera sód, wapń oraz aspartam (E951). Dalsze informacje, patrz ulotka.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


8 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

12 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

4

0

8


16 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

18 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

4

3

9


20 tabletek do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

4

4

6


22 tabletki do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

9

0

8

0

3

4

5

3


24 tabletki do rozgryzania i żucia ((kod EAN))

5

9

0

9

9

95. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do podawania doustnego, przeżuć dokładnie przed połknięciem.
6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Lek zawiera sód, wapń i aspartan (E951). Dalsze informacje, patrz ulotka. Jeśli wymagane jest ograniczenie podaży tych składników w diecie, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Jeśli objawy nie ustępują po 7 dniach, należy skonsultować się z lekarzem.8. TERMIN WAŻNOŚCI


((Termin ważności)) EXP:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki12. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 1733213. NUMER SERII


((Numer serii)) Lot:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Dorośli oraz dzieci w wieku 12 lat i powyżej: dwie do czterech tabletek po posiłkach i przed snem Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Gaviscon o smaku mięty TAB