MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


WOREK


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Accusol 35 Potassium 2 mmol/l, roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Skład roztworu na 1000 ml


Komora duża A

(g)

Komora mała B

(g)

Po zmieszaniu (A + B)

(g)

Wapnia chlorek duwodny

0,343


0,257

Magnezu chlorek sześciowodny

0,136


0,102

Sodu chlorek

7,66


6,14

Potasu chlorek

0,199


0,149

Glukoza jednowodna

1,47


-

w postaci glukozy bezwodnej

1,33


1,0

Sodu wodorowęglan


12,9

2,94


Na+

140 mmol/l

Ca++

1,75 mmol/l

Mg++

0,5 mmol/l

Cl-

111,5 mmol/l

HCO3-

35 mmol/l

C6H12O6

5,55 mmol/l

K+

2 mmol/l


Osmolarność: 296 mOsm/l

pH pomiędzy 7,0 - 7,5


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Woda do wstrzykiwań

Kwas solny (do ustalenia pH)

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji

5000 ml


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania jako płyn substytucyjny i (lub) dializacyjny.

Do podawania poprzez przedział dializacyjny dializatora bądź poprzez linię krwi tętniczą lub żylną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie używać przed otwarciem rozrywanego spawu.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:

Zużyć w ciągu 24 godzin od zmieszania.


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4oC.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie niezużyte pozostałości roztworu wyrzucić.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa


Wytwórca:

Baxter Healthcare SA IRL – Castlebar 88-65-5-688.


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 12261


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Produkt leczniczy wydawany na receptę, oznaczony symbolem „Rp”.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Nie podawać, jeśli roztwór nie jest przezroczysty, lub gdy pojemnik i rozrywalny spaw są uszkodzone.

Nie zawiera endotoksyn bakteryjnych.
MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


WOREK


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Accusol 35 Potassium 2 mmol/l, roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Skład roztworu na 1000 ml


Komora duża A

(g)

Komora mała B

(g)

Po zmieszaniu (A + B)

(g)

Wapnia chlorek duwodny

0,343


0,257

Magnezu chlorek sześciowodny

0,136


0,102

Sodu chlorek

7,66


6,14

Potasu chlorek

0,199


0,149

Glukoza jednowodna

1,47


-

w postaci glukozy bezwodnej

1,33


1,0

Sodu wodorowęglan


12,9

2,94


Na+

140 mmol/l

Ca++

1,75 mmol/l

Mg++

0,5 mmol/l

Cl-

111,5 mmol/l

HCO3-

35 mmol/l

C6H12O6

5,55 mmol/l

K+

2 mmol/l


Osmolarność: 296 mOsm/l

pH pomiędzy 7,0 - 7,5


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Woda do wstrzykiwań

Kwas solny (do ustalenia pH)

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji

5000 ml


5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Do stosowania jako płyn substytucyjny i (lub) dializacyjny.

Do podawania poprzez przedział dializacyjny dializatora bądź poprzez linię krwi tętniczą lub żylną.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Nie używać przed otwarciem rozrywanego spawu.


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:

Zużyć w ciągu 24 godzin od zmieszania.


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4oC.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


Wszelkie niezużyte pozostałości roztworu wyrzucić.


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa


Wytwórca:

Bieffe Medital SpA Via Nuova Provinciale – 23034, Grosotto, Włochy


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 12261


13. NUMER SERII


Nr serii:


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Produkt leczniczy wydawany na receptę, oznaczony symbolem „Rp”.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Nie podawać, jeśli roztwór nie jest przezroczysty, lub gdy pojemnik i rozrywalny spaw są uszkodzone.

Nie zawiera endotoksyn bakteryjnych.


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


TEKTUROWE PUDEŁKO1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Accusol 35 Potassium 2 mmol/l, roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)


Skład roztworu na 1000 ml po zmieszaniu:


Sodu chlorek

6,14 g

Wapnia chlorek, 2H2O

0,257 g

Magnezu chlorek, 6H2O

0,102 g

Sodu wodoroweglan

2,94 g

Glukoza bezwodna

1,0 g

Potasu chlorek

0,149 g


Osmolarność: 296 mOsm/l3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Woda do wstrzykiwań

Kwas solny, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji

2 x 5000 ml5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA
6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE
8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4oC.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Baxter Polska Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr: 12261


13. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Produkt leczniczy wydawany na receptę, oznaczony symbolem „Rp”.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Kod EAN: 5909990610761

6 z 6