ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKAKAMAGEL

(50 mg + 10 mg)/g, żel

Aluminii acetotartras + Chamomillae flos glyc. extractumNależy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Kamagel ostrożnie.Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Kamagel i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kamagel

3. Jak stosować lek Kamagel

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Kamagel

6. Inne informacje  1. CO TO JEST LEK KAMAGEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Kamagel zawiera substancje czynne - roztwór octanowinianu glinu oraz wyciąg z kwiatów rumianku.

Obydwie substancje czynne leku po zastosowaniu miejscowym, zmniejszają objawy zapalne w różnych stanach zapalnych skóry.


Wskazania do stosowania

Kamagel stosuje się w łagodnych stanach zapalnych skóry powstałych w wyniku:  1. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU KAMAGEL


Kiedy nie stosować leku Kamagel


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kamagel

Kamagel przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Należy unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami.

Leku nie należy nanosić na otwarte rany i uszkodzenia skóry.

Jeśli Kamagel jest stosowany u dzieci, nie wolno dopuścić do zlizywania żelu ze skóry.

Ze względu na to, że lek zawiera alkohol etylowy, częste nanoszenie żelu na skórę może ją podrażniać i wysuszać.


Stosowanie leku Kamagel z innymi lekami

W przypadku stosowania innych leków, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Na zmienione miejsce nie należy nanosić jednocześnie leku Kamagel i innych leków przeznaczonych do stosowania miejscowego.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku Kamagel w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


  1. JAK STOSOWAĆ LEK KAMAGEL


Kamagel należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Dawkowanie i sposób podawania

W łagodnych stanach zapalnych skóry należy nanosić cienką warstwę leku kilka razy na dobę na zmienione zapalnie miejsce na skórze.


W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  1. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, Kamagel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


W bardzo rzadkich przypadkach (u mniej niż 1 osoby na 10 000 pacjentów) może wystąpić reakcja alergiczna w postaci świądu, zaczerwienienia skóry i pogorszeniu się stanu miejscowego wkrótce po naniesieniu na skórę. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.  1. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK KAMAGEL


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 ºC.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.  1. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Kamagel

- Substancje czynne: 1 g żelu zawiera 0,05 g octanowinianu glinu (w postaci 10% roztworu) i 0,01 g płynnego glikolowego wyciągu z kwiatów rumianku w stosunku 1:1.

- Inne składniki leku to: agar, glicerol, sodu węglan, etanol 96%, aromat rumiankowy HAB 3354, woda oczyszczona.


Jak wygląda lek Kamagel i co zawiera opakowanie

Lek Kamagel jest żelem barwy żółtej do zielonkawo-żółtej, o zapachu perfum i kwasu octowego.


Opakowanie

Opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 40 g żelu, w pudełku tekturowym.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

KRKA, d. d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Słowenia


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Równoległa 5

02-235 Warszawa

PolskaData zatwierdzenia ulotki:


2010-09-15

3