INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tamsudil

0,4 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde


Tamsulosini hydrochloridum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Barwniki (E 132, E 171 i E172) oraz inne substancje pomocnicze.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


10 kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu

20 kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu

30 kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu

60 kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu

90 kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Actavis Group hf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandia12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1200913. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp- Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Tamsudil17. KOD EAN[10 kapsułek] 5909990565924

[20 kapsułek] 5909990565931

[30 kapsułek] 5909990565948

[60 kapsułek] 5909990565955

[90 kapsułek] 5909990565962

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


BLISTER1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Tamsudil

0,4 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde


Tamsulosini hydrochloridum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


[Actavis – logo]

Actavis Group hf.3. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:4. NUMER SERII


Numer serii:5. INNE2