ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Tamsudil

Tamsulosini hydrochloridum

0,4 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twardeNależy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Tamsudil i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tamsudil

  3. Jak stosować lek Tamsudil

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Tamsudil

  6. Inne informacje1. Co to jest lek Tamsudil i w jakim celu się go stosuje


Lek Tamsudil, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde jest stosowany w leczeniu objawów spowodowanych przez powiększenie gruczołu krokowego (łagodny rozrost gruczołu krokowego).

Gruczoł krokowy otacza cewkę moczową (przewód, którym mocz przepływa z pęcherza moczowego). Gdy gruczoł krokowy jest powiększony, naciska na cewkę moczową, powodując jej zwężenie i utrudnienie oddawania moczu.


Lek Tamsudil, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu powoduje rozkurcz mięśni gładkich gruczołu krokowego, rozszerzenie cewki moczowej i w ten sposób ułatwia oddawanie moczu.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TAMSUDIL


Kiedy nie stosować leku Tamsudil i poinformować lekarza:


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tamsudil:


Stosowanie leku Tamsudil z innymi lekami

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Dotyczy to zwłaszcza:


Ciąża i karmienie piersią:

Lek Tamsudil przeznaczony jest wyłącznie dla mężczyzn.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek Tamsudil nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednakże u niektórych pacjentów lek Tamsudil może powodować zawroty głowy, więc jeśli dotyczy to pacjenta, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.3. Jak stosować lek Tamsudil


Lek Tamsudil należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.


Lek należy przyjmować na stojąco lub siedząc prosto (nie na leżąco) i przełykać w całości, popijając całą szklanką wody.


Dawkowanie:

Jedna kapsułka na dobę, po śniadaniu lub pierwszym posiłku dnia.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tamsudil

Jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) przyjmie dużo kapsułek w tym samym czasie lub podejrzewa się, że jakąkolwiek kapsułkę połknęło dziecko, należy skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym lub niezwłocznie poinformować lekarza.


Pominięcie zażycia leku Tamsudil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomniał o przyjęciu leku po pierwszym posiłku danego dnia, to może przyjąć lek tego samego dnia po posiłku. Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu leku przez cały dzień, powinien pominąć zapomnianą dawkę leku i następną dawkę przyjąć we właściwym czasie.


Przerwanie stosowania leku Tamsudil

Lekarz przepisze właściwą dawkę leku dostosowaną do pacjenta i jego schorzenia oraz określi właściwy czas trwania leczenia. Nie należy zmieniać dawki leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, lek Tamsudil może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.


Należy przerwać przyjmowanie leku Tamsudil i od razu skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent doświadczy nagłego obrzęku rąk lub stóp, trudności w oddychaniu i (lub) swędzenia i wysypki, spowodowanych przez reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy).


Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent zauważy którekolwiek z następujących działań niepożądanych lub zauważy inne działania niepożądane niewymienione poniżej:Opisywano zmiany w oku (zwężenie źrenicy) w trakcie zabiegu usunięcia zaćmy.


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TAMSUDIL


Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Data ważności odnosi się do ostatniego dnia danego miesiąca.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Tamsudil

Otoczka kapsułki: żelatyna, indygotyna (E 132), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172) i tusz (żelaza tlenek czarny (E 172), szelak, glikol propylenowy).


Jak wygląda lek Tamsudil i co zawiera opakowanie

Lek Tamsudil, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu są pomarańczowo-oliwkowe, z czarnym nadrukiem TSL 0.4 i czarnym paskiem na obydwu końcach.

Dostępne opakowania

10, 20, 30, 60 lub 90 kapsułek.


Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group hf.

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjörður

Islandia


Wytwórcy

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holandia

Synthon Hispania S.L, Castello, 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Hiszpania


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Polska Sp. z o.o.

ul. Odrowąża 15

03-310 Warszawa

tel. (22) 512 29 00


Data opracowania ulotki: 2010-10-19


4