INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dermogen

(Terbinafini hydrochloridum)

10 mg/g krem


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)


1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.


3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Lek zawiera alkohol cetylowy i alkohol cetostearylowy, który może powodować miejscowe reakcje skórne.

Ponadto lek zawiera: sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, alkohol cetostearylowy, alkohol cetylowy, cetylu palmitynian, izopropylu mirystynian, polisorbat 60, sorbitanu stearynian (Typ 1) i wodę oczyszczoną.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania


4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Krem 7,5g

Krem 15g

Krem 30g


5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA


Do stosowania miejscowego na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 28 dni.


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Po pierwszym otwarciu tuby przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą. Nie zamrażać.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar,

Hertfordshire, EN6 1TL

Wielka Brytania


12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie 17366


13. NUMER SERII


Numer serii (LOT):


14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp. – Lek wydawany na receptę.


15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Dermogen


Kod EAN 7,5g: 5909990807161

Kod EAN 15g: 5909990807178

Kod EAN 30g: 5909990807185