ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Ricordo, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Ricordo, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

(Donepezili hydrochloridum)Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Ricordo i w jakim celu się go stosuje

  2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ricordo

  3. Jak stosować lek Ricordo

  4. Możliwe działania niepożądane

  5. Jak przechowywać lek Ricordo

  6. Inne informacje  1. CO TO JEST LEK RICORDO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Ricordo (chlorowodorek donepezylu) należy do grupy leków zwanych inhibitorami

acetylocholinesterazy.

Jest stosowany w leczeniu objawów otępienia (zaburzeń racjonalnego zachowania) u osoby z

rozpoznaną chorobą Alzheimera (przewlekłą chorobą umysłową) w postaci łagodnej do średnio

ciężkiej.

Jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłych pacjentów.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RICORDO


Kiedy nie stosować leku RICORDO

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku, wymienionych w punkcie 6.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek RICORDO

Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę:


Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu oprócz leku Ricordo następujących leków:Jeżeli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny wymagający podania ogólnego znieczulenia (narkozy), pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego i lekarza anestezjologa o przyjmowaniu leku Ricordo. Lek może mieć wpływ na ilość potrzebnych środków znieczulających.

Lek Ricordo może być stosowany u pacjentów z chorobą nerek oraz z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby. Należy natychmiast poinformować lekarza jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby. Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby nie powinni przyjmować leku Ricardo.


Stosowanie leku RICORDO z jedzeniem i piciem

Lek Ricordo można popić szklanką wody po rozpuszczeniu tabletki na języku. Pokarm nie ma wpływu na działanie leku. W trakcie przyjmowania leku Ricordo należy ograniczyć spożywanie alkoholu, ponieważ alkohol może obniżać stężenie donepezylu.


Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować chlorowodorku donepezylu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Choroba Alzheimera może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych; dlatego nie należy wykonywać tych czynności, dopóki lekarz nie stwierdzi, że jest to bezpieczne.

Ten lek może również powodować zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ricordo

Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla osób chorych na fenyloketonurię.

Ten lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.3. JAK STOSOWAĆ LEK RICORDO


Lek Ricordo należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka to 5 mg codziennie, na noc. Po miesiącu lekarz prowadzący może zalecić przyjmowanie 10 mg codziennie, na noc.

Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę, na noc.

Lek Ricordo należy przyjmować doustnie, popijając wodą, wieczorem, tuż przed snem. Tabletkę należy umieścić na języku i pozwolić jej rozpaść się, następnie połknąć, popijając wodą lub bez popijania, w zależności od preferencji pacjenta.

Lekarz może zalecić zmianę mocy tabletek przyjmowanych przez pacjenta, w zależności od czasu trwania leczenia. Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego lub farmaceuty dotyczących, w jaki sposób i kiedy przyjmować lek. Nie należy samodzielnie zmieniać dawki leku bez porady lekarza. Lekarz prowadzący lub farmaceuta poradzi, jak długo należy kontynuować przyjmowanie tabletek. Od czasu do czasu pacjent powinien skonsultować się z lekarzem w celu dokonania ponownej oceny objawów i przebiegu leczenia.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku RICORDO

Nie należy przyjmować więcej niż jedną tabletkę na dobę. Jeżeli pacjent przyjmie dawkę większą niż zalecana, mogą wystąpić: nudności, wymioty, ślinotok, potliwość, zwolnienie akcji serca, obniżenie ciśnienia krwi (zamroczenie lub zawroty głowy w pozycji stojącej), trudności w oddychaniu, zapaść

i drgawki. W takim przypadku należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Zawsze należy zabrać do szpitala tabletki oraz opakowanie, aby lekarz wiedział, jaki lek został przyjęty.


Pominięcie zastosowania leku RICORDO

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć jedną tabletkę kolejnego dnia, o zwykłej porze. W razie przerwy w przyjmowaniu leku dłuższej niż tydzień, przed ponownym przyjęciem leku należy poradzić się lekarza prowadzącego. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku RICORDO

Nie należy przerywać przyjmowania leku, chyba że tak zaleci lekarz prowadzący.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Ricordo może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W większości przypadków działania niepożądane ustępują bez konieczności przerywania leczenia. Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpią którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych i jeśli będą dla pacjenta zbyt uciążliwe.

Pacjenci przyjmujący donepezil zgłaszali następujące działania niepożądane:


Należy poinformować lekarza, jeśli podczas stosowania leku Ricordo wystąpią którekolwiek z poniższych objawów.


Ciężkie działania niepożądane:

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpią wymienione ciężkie działania niepożądane. Pacjent może potrzebować pilnej interwencji medycznej.


Bardzo często (u więcej niż I na 10 leczonych pacjentów):


Często (u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów)


Niezbyt często (u 1 do 10 pacjentów na 1 000 pacjentów)

wolna akcja serca


Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów)

sztywność lub niekontrolowane ruchy mięśni, w szczególności twarzy i języka, ale również kończyn


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.  1. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RICORDO


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ricordo po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek RICORDO

Substancją czynną leku jest chlorowodorek donepezylu.

Każda tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg chlorowodorku donepezylu.


Inne składniki leku to:

Polakrilin potasu, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (suszona rozpyłowo), sodu cytrynian bezwodny, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, kwas solny do dostosowania pH.


Jak wygląda lek RICORDO i co zawiera opakowanie

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 5 mg: białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie tabletki, o ściętych krawędziach, z wytłoczonym "5" po jednej stronie i gładkie po drugiej.


Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg: białe lub prawie białe, okrągłe, płaskie tabletki, o ściętych krawędziach, z wytłoczonym "10" po jednej stronie i gładkie po drugiej.


Opakowanie:

Blister PVC /Aclar/Aluminium lub Aluminium/Aluminium zawierający 14 tabletek w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 28 tabletek.Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149

05-152 Czosnów, Polska


Wytwórca

Genepharm S.A.

18 th km Marathonos Avenue, Pallini 15351, Attiki, GrecjaTen produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


UK: Donepezil hydrochloride 5 mg film-coated tablets

Donepezil hydrochloride 10 mg film-coated tablets

ES: Donepezilo Adamed 5 mg Comprimidos bucodisperables EFG

PL: RicordoData zatwierdzenia ulotki: 2010-09-03