MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA małych OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Ampułka1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA


Ibandronic acid Sandoz

2 mg, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

(Acidum ibandronicum)

iv.2. SPOSÓB PODAWANIA


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP4. NUMER SERII


Lot5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK


2 ml6. INNE


Logo Sandoz