ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA


Diklofenak LGO 10 mg/g żel

Diclofenacum natricum


Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Diklofenak LGO ostrożnie.


Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Diklofenak LGO i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diklofenak LGO

3. Jak stosować lek Diklofenak LGO

4. Możliwe działania niepożądane

5. Jak przechowywać lek Diklofenak LGO

6. Inne informacje1. CO TO JEST LEK Diklofenak LGO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE


Lek Diklofenak LGO działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Substancja czynna leku - diklofenak - należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże, Diklofenak LGO wykazuje również działanie kojące i chłodzące.


Lek stosowany jest miejscowo na skórę:


Lek przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Diklofenak LGO


Kiedy nie stosować leku Diklofenak LGO


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diklofenak LGO

- należy unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi (np. ust).

- jednoczesne bandażowanie lub okręcanie powszechnie stosowane przy skręceniach może być stosowane ale bez zastosowania nieprzepuszczających powietrza bandaży.


Stosowanie leku Diklofenak LGO z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Po zastosowaniu żelu na skórę, ilość leku, która ulega wchłonięciu do krążenia jest niewielka, dlatego prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji z innymi lekami jest niewielkie.


Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Diklofenak LGO w okresie ciąży.


Nie zaleca się stosowania leku Diklofenak LGO w okresie karmienia piersią

W przypadku, gdy zastosowanie leku w okresie karmienia piersią jest konieczne, nie należy stosować leku na skórę piersi, na duże powierzchnie skóry oraz długotrwale.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Stosowanie leku Diklofenak LGO nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.


Ważne informacje o niektórych składnikach leku Diklofenak LGO

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienie skóry.3. JAK STOSOWAĆ LEK Diklofenak LGO


Żel do stosowania miejscowego, na skórę.

Lek Diklofenak LGO przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Nie wolno połykać leku.


W celu otwarcia tuby, należy odkręcić zakrętkę i zerwać aluminiową membranę zabezpieczającą wylot tuby.


Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

Diklofenak LGO należy stosować miejscowo na skórę, 3 do 4 razy na dobę, delikatnie wcierając.

Ilość zużytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: 2 g do 4 g żelu (ilość odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) są wystarczające do leczenia powierzchni około 400 cm2 do 800 cm2.


Po zastosowaniu leku, należy dokładnie zamknąć tubę i umyć ręce, chyba że to właśnie ręce są miejscem leczonym.


Nie należy stosować leku dłużej niż przez 14 dni w przypadku nadwerężeń i zapalenia tkanki miękkiej lub przez 21 dni w przypadku bólu związanego z zapaleniem stawów o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeżeli dolegliwości nie ustąpią w ciągu 7 dni stosowania żelu lub nastąpi pogorszenie objawów chorobowych, należy skontaktować się z lekarzem.


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diklofenak LGO

Nie należy zwiększać zalecanej dawki leku Diklofenak LGO bez porozumienia się z lekarzem.

Przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne ze względu na niewielkie wchłanianie diklofenaku stosowanego miejscowo.

Jeśli lek został przypadkowo połknięty i wystąpiły niepożądane objawy, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.


Pominięcie zastosowania leku Diklofenak LGO

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


Przerwanie stosowania leku Diklofenak LGO

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE


Jak każdy lek, lek Diklofenak LGO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.


Działania niepożądane obejmują łagodne i przemijające objawy skórne w miejscu zastosowania. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje uczuleniowe.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, które mogą być objawami uczulenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.


Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania, stosując następujące określenia:


Często: wysypka, wyprysk, rumień, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry)

Rzadko: pęcherzykowe zapalenie skóry

Bardzo rzadko: wysypka grudkowata, nadwrażliwość, obrzęk, astma, reakcje nadwrażliwości na światło (objawami nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami)


Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.5. JAK PrzechowywaĆ lek Diklofenak LGO


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Nie stosować leku Diklofenak LGO po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i tekturowym pudełku.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Inne informacje


Co zawiera lek Diklofenak LGO


Jak wygląda lek Diklofenak LGO i co zawiera opakowanie

Tuba zawierająca 40 g, 50 g, 75 g lub 100 g żelu, umieszczona wraz z ulotką dla pacjenta w tekturowym pudełku.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 25 A

11-001 Dywity


Data zatwierdzenia ulotki: 20.01.2011 r.

5