OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH


Tekturowe pudełko zawierające tubę1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Diklofenak LGO, 10 mg/g żel

Diclofenacum natricum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ


1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Substancje pomocnicze: karbomer, makrogolu eter cetostearylowy, dietyloamina, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, parafina ciekła, olejek lawendowy, olejek cytrynowy, kokozylokaprylokapronian, woda oczyszczona.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Żel

40 g

50 g

75 g

100 g5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 25 A

11-001 Dywity

(logo)12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr 1767413. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


OTC - Lek wydawany bez recepty.15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


Diklofenak LGO


17. KOD EAN


Kod EAN ((40 g)) 5909990847273

Kod EAN ((50 g)) 5909990847280

Kod EAN ((75 g)) 5909990847297

Kod EAN ((100 g)) 5909990847303


Wskazania:

- pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów

- bóle pleców

- ograniczone stany zapalne tkanek miękkich

- ograniczone i łagodne postacie zapalenia stawów


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH


Tuba1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Diklofenak LGO, 10 mg/g żel

Diclofenacum natricum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Żel

40 g

50 g

75 g

100 g5. SPOSÓB I DROGA PODANIA


Podanie na skórę.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 25 A

11-001 Dywity

(logo)12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17674


13. NUMER SERII


Nr serii:14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM