OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE
1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


IVAGALMIN 1,5 mg kapsułki, twarde


Rivastigminum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZENNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera 1,5 mg rywastygminy (w postaci wodorowinianu rywastygminy).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułki, twarde


28 kapsułek kod EAN 5909990804771

56 kapsułek kod EAN 5909990804788

112 kapsułek kod EAN 59099908047955. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Połykać w całości, nie rozgryzając ani nie otwierając.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWENie dotyczy.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Galex, d.d.,

Tišinska ulica 29g,

9000 Murska Sobota,

owenia12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17358


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


IVAGALMIN 1,5 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Przezroczysta folia blistra PVC/Aluminium


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


IVAGALMIN 1,5 mg kapsułki, twarde


Rivastigminum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Galex, d.d.,3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE


OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


IVAGALMIN 3 mg kapsułki, twarde


Rivastigminum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZENNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera 3 mg rywastygminy (w postaci wodorowinianu rywastygminy).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułki twarde


28 kapsułek kod EAN 5909990804801

56 kapsułek kod EAN 5909990804825

112 kapsułek kod EAN 59099908048325. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Połykać w całości, nie rozgryzając ani nie otwierając.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWENie dotyczy.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Galex, d.d.,

Tišinska ulica 29g,

9000 Murska Sobota,

owenia12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17359


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


IVAGALMIN 3 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Przezroczysta folia blistra PVC/Aluminium


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGOIVAGALMIN 3 mg kapsułki, twarde


Rivastigminum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Galex, d.d.,3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


IVAGALMIN 4,5 mg kapsułki, twarde


Rivastigminum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZENNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera 4,5 mg rywastygminy (w postaci wodorowinianu rywastygminy).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułki twarde


28 kapsułek kod EAN 5909990804849

56 kapsułek kod EAN 5909990804856

112 kapsułek kod EAN 59099908048635. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Połykać w całości, nie rozgryzając ani nie otwierając.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWENie dotyczy.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Galex, d.d.,

Tišinska ulica 29g,

9000 Murska Sobota,

Słowenia12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17360


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


IVAGALMIN 4,5 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Przezroczysta folia blistra PVC/Aluminium


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


IVAGALMIN 4,5 mg kapsułki, twarde


Rivastigminum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Galex, d.d.,3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE


OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ


INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


IVAGALMIN 6 mg kapsułki, twarde


Rivastigminum2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZENNEJ (YCH)


Każda kapsułka zawiera 6 mg rywastygminy (w postaci wodorowinianu rywastygminy).3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH


Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


Kapsułki twarde


28 kapsułek kod EAN 5909990804870

56 kapsułek kod EAN 5909990804887

112 kapsułek kod EAN 59099908048945. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA


Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI


Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


Połykać w całości, nie rozgryzając ani nie otwierając.8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP):


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWENie dotyczy.11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Galex, d.d.,

Tišinska ulica 29g,

9000 Murska Sobota,

owenia12. NUMER (NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


17361


13. NUMER SERII


Nr serii (Lot):14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI


Rp – Lek wydawany na receptę.15. INSTRUKCJA UŻYCIA16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM


IVAGALMIN 6 mg


MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH


Przezroczysta folia blistra PVC/Aluminium


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


IVAGALMIN 6 mg kapsułki, twarde


Rivastigminum2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Galex, d.d.,3. TERMIN WAŻNOŚCI


EXP:4. NUMER SERII


Lot:5. INNE


12